Marszałek Józef Sebesta wraz ze starostą kędzierzyńsko-kozielskim Arturem Widłakiem podpisali umowę na dofinansowanie budowy mostu Cisek – Bierawa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

 

Powiat kędzierzyńsko-kozielski uzyska dofinansowanie projektu w 100 proc., czyli w kwocie 20,4 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 1404 oraz kolejne 8,5 mln zł na modernizację dróg powiatowych uszkodzonych podczas powodzi w 2010 r., które prowadzą do mostu.

Budowa mostu i przebudowa dojazdów w jego sąsiedztwie przywrócą dobrą jakość infrastruktury drogowej w tej części powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Nowy most pozwoli na powrót na trasę pojazdów ciężkich, co pozwoli oszczędzić czas przewozów pasażerskich i towarowych pomiędzy gminami.

– Powstanie nowa, bezpieczna i trwała przeprawa mostowa na Odrze, co wpłynie m.in. na poprawę warunków do zamieszkiwania i inwestowania na tym terenie – poinformowała Violetta Ruszczewska, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. – Most powinien być gotowy na koniec przyszłego roku – dodała.