V Ogólnopolski Wielki Dzień Pszczół odbył się w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach. Organizatorzy pokazywali jak wielką rolę odgrywają pszczoły w przyrodzie i życiu. Skoncentrowali się na dzieciach i młodzieży przybliżając im tematykę pszczelarstwa.

Do tego specjalnie przygotowano grę terenową w skansenie: Pszczela Misja, w której uczestnicy rozwiązali zadania dotyczące życia pszczół. Imprezie towarzyszyły konkursy dla dzieci, warsztaty kulinarne i plastyczne. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać z pszczelarzami i dietetykami. Nie zabrakło oczywiście miodu z prywatnych pasiek, który moż- na było zakupić na straganach w skansenie.

Impreza zrealizowana była w ramach programu „Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom” oraz święta dnia pszczoły przypadającego na ósmy sierpnia. Program inspiruje lokalne społeczności do podejmowania długofalowych działań na rzecz poprawy warunków życia pszczołowatych w Polsce poprzez tworzenie miejsc przyjaznych pszczołom. Realizatorzy programu chcą również wzmacniać świadomość społeczną w zakresie relacji pomiędzy pszczołowatymi a bioróżnorodnością.