Azbest, który przez całe lata był wykorzystywany na szeroką skalę w przemyśle budowalnym okazał się z czasem materiałem wysoce niebezpiecznym dla człowieka.

Przyczyny takiego stanu rzeczy leżą w grupach minerałów krzemianowych  tworzących   włókna azbestu, które zaklasyfikowane są do wysoce niebezpiecznych  dla organizmu ludzkiego.

Minerały te w kontakcie z żywą  tkanką organiczną co zostało potwierdzone naukowo powodują włóknienie płuc oraz uaktywniają komórki rakowe. Ten stan rzeczy spowodował, iż w wielu krajach w tym Polsce (1997rok) zabroniono stosowania produktów zawierających azbest tym samym rozpoczęto działania mające na celu jego utylizację.

Warto przypomnieć, że lata poprzedzające potwierdzenie szkodliwości azbestu były okresem jego szerokiego zastosowania w  przemyśle. Gdzie podlegał klasyfikacji na tzw. „wyroby miękkie” oraz „wyroby twarde” . Azbest mający właściwości ogniotrwałe będącym odporny  na czynniki chemiczne – stosowany był w produkcji materiałów ochronnych  jak np. : rękawice, specjalne koce, fartuchy co klasyfikowane było jako  w wyroby miękkie , drugą grupą były produkty wykorzystywane w przemyśle budowlanym. Głównie w pokryciach dachowych jak i elewacji, dodatkowo w instalacjach wodno kanalizacyjnych, a także w  przewodach kominowych.

Ustawa o zakazie stosowania  wyrobów azbestowych” z dnia  19 marca 1997 roku w Polsce jednoznacznie zakończyła okres wykorzystywania azbestu w przemyśle, tym samym zabroniono handlu i gromadzenia szkodliwego surowca na terenie kraju. Całkowity zakaz produkcji, obrotu oraz import  wyrobów azbestowych Unia Europejska wprowadziła 1 stycznia 2005 roku- dziesięć lat wcześniej zakaz obejmował tylko „azbest niebieski”. Lata wykorzystywania azbestu spowodowały  ogromne  nagromadzenie  tego materiału na terenie naszego kraju jak i innych krajów członkowskich UE,  tym samym pozostaje problem z odpowiednią utylizacją  tego niebezpiecznego surowca. Nie jest to proces łatwy i szybki w realizacji. Dodatkowo jest on kosztowny ze względu na środki  bezpieczeństwo osób, które mogą zajmować  się  pracą w kontakcie z  azbestem. Stąd niezbędne  certyfikaty, pozwolenia  i oczywiście  sprzęt.

Okres kiedy Polska ma zakończyć proces pozbywania się azbestu ma przypadać na rok 2032 co zostało przedstawione w komunikacie Ministra Gospodarki z dnia 29 kwietnia 2010 roku dotyczącego wieloletniego programu pod nazwą „Program Oczyszczania z Azbestu na lata 2009-2032”. Koordynatorem działań związanych z zabezpieczeniem azbestu jego utylizacją  są gminy(biorące udział w programach utylizacji azbestu), które wykorzystują środki z funduszy ochrony środowiska dedykowane  do tego procesu.