Linia kolejowa Opole- Nysa wreszcie doczeka się remontu. Od grudnia 2020 roku będziemy jeździć tam pociągiem szybciej.

Umowę dotyczącą inwestycji podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu

Inwestorem tych prac będzie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., które jest właścicielem torów. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020.

Rewitalizacja linii kolejowej Nysa – Opole będzie kosztować 132,464 mln zł, a kwota dofinansowania z UE wyniesie 88,167 mln zł. Projekt ma zostać zakończony w grudniu 2020 roku, w jego efekcie zmodernizowana zostanie linia kolejowa o długości ponad 47 kilometrów, poprawi się także bezpieczeństwo na ośmiu przejazdach kolejowych.

Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do poprawy parametrów technicznych linii kolejowej i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu, do likwidacji uciążliwych dla wszystkich podróżnych ograniczeń prędkości, a w efekcie do komfortu podróżowania.

Projekt jest w całości zadaniem PKP PLK, ale samorząd województwa, przygotowując Regionalny Program Operacyjny, stworzył możliwość dofinansowania z regionalnych funduszy unijnych prace modernizacyjne na tej ważnej w regionie linii.

Materiał prasowy UMWO