W miesiącu październiku w siedzibie OIG odbyły się dwa szkolenia dla przedsiębiorców. Pierwsze szkolenie z dnia 12.10.br. było współorganizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Szkolenie dotyczące możliwości skorzystania z Funduszy Europejskich na lata 2014-20 odbyło się w ramach projektu Infrastruktura i Rozwój Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-20 zleconego przez Ministerstwo Rozwoju. Głównym tematem szkolenia było przekazanie i pogłębienie  wiedzy dotyczącej skorzystania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Uczestnicy podczas spotkania dowiedzieli się m.in. gdzie mogą skorzystać z obszarów wsparcia właściwych dla przedsiębiorców, zgodnych z katalogiem programów operacyjnych wchodzących w skład oferty Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020.

Nadto dowiedzieli się o opcjach dofinansowania dla siebie oraz przepisach dotyczących pomocy de minimis. Co szczególnie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników szkolenia „Poradnik opolskiego przedsiębiorcy” to nazwa kolejnego szkolenia, które odbyło się 17 października. Adresatem szkolenia byli przedsiębiorcy oraz osoby, które chcą założyć własną działalność gospodarczą. Forma warsztatowa szkolenia miała na celu przede wszystkim ułatwienie im w prowadzeniu działalności gospodarczej jak również zapoznanie się z możliwościami z korzystania z szerokiej bazy usług rozwojowych. Warunkami korzystania z dotacji oraz pożyczek i poręczeń dostępnych w ramach instrumentów finansowych UE w tym RPO WO na lata 2014-2020.

Zagadnienia poruszane podczas warsztatów to m.in. Plan Inwestycyjny dla Europy. Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE . Co w swoim wystąpieniu przedstawił Arkadiusz Lewicki – Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.