Każdego roku w brzeskim ośrodku SOMAR podnosi lub uzyskuje nowe kwalifikacje ok. 1000 osób. Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych „SOMAR” Spółka Cywilna z siedzibą w Brzegu jako placówka kształcenia ustawicznego zgodnie z ustawą o systemie oświaty prowadzi kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Dostosowana do potrzeb rynku pracy nasza oferta edukacyjna jest skierowana do osób dorosłych, głównie pracowników przedsiębiorstw budowlanych, drogowych i usługowych, przedsiębiorstw metalowych oraz indywidualnych osób fizycznych jak również osób kierowanych przez urzędy pracy. Aktualnie szkolimy poszukiwanych w budownictwie i przemyśle wydobywczym operatorów maszyn w czterdziestu specjalnościach, spawaczy w podstawowych metodach spawania oraz operatorów urządzeń transportu bliskiego. Celem szkoleń jest przygotowanie uczestników kursów do bezpiecznej obsługi i pracy w zawodzie operatora maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, spawaczy w różnych metodach oraz uzyskania kwalifikacji i uprawnień, które są jednym z podstawowych wymogów jakie stawia się kandydatom do pracy na stanowiskach w branży budowlanej, usługowej i produkcyjnej. Ośrodek SOMAR jako placówka kształcenia ustawicznego posiada akredytację Kuratora Oświaty oraz jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu pod numerem ewidencyjnym 2.16/00039/2011. Uczestnicy kursów zdobywają uprawnienia operatorów maszyn i urządzeń technicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. (Dz. U. nr 118, Poz.1263) nadawane przez Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie Kursy w zakresie szkoleń obsługi urządzeń transportu bliskiego są zakończone egzaminem i nadaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego. Uczestnik szkolenia spawaczy po pomyślnie zdanym egzaminie może otrzymać uprawnienia wydane przez Instytut Spawalnictwa z Gliwic lub TUV Rheinland Polska. Prowadzimy także inne specjalistyczne kursy zawodowe. Rocznie w naszym Ośrodku podnosi lub uzyskuje nowe kwalifikacje około 1000 osób. Wśród odbiorców naszych usług należy wymienić: wiodące firmy krajowe i zagraniczne budowy dróg i obiektów przemysłowych, cementownie, kopalnie surowców skalnych, wytwórnie kruszyw, betonu i asfaltu, Powiatowe Urzędy Pracy oraz wiele innych przedsiębiorstw z terenu Opolszczyzny i regionów Polski Płd-Zach. Szkolenia realizowane są w siedzibie głównej w BRZEGU oraz w zamiejscowych bazach w KLUCZBORKU, OLEŚNIE, KOMORNIE k/KĘDZIERZYNA, NYSIE, STRZELINIE i NOWEJ RUDZIE Ośrodek posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczno – poligonową. Przestronne sale wykładowe wyposażone są w niezbędny sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne. Wysoki poziom szkolenia zapewnia kadra dydaktyczna i instruktorska posiadająca techniczne wykształcenie, wymagane kwalifikacje pedagogiczne oraz długoletnie doświadczenie zdobyte w kraju i za granicą. Zajęcia praktyczne prowadzone są na obszernych placach ćwiczeń i w naturalnych warunkach terenowych. Do szkolenia wykorzystujemy nowoczesny park maszynowy wyposażony w maszyny i specjalistyczne urządzenia znanych i popularnych marek. Nasza najnowsza oferta to „Szkolenie z zakresu budowy i użytkowania rurociągów z poliolefin przy zastosowaniu technologii łączenia metodą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego. Zapraszamy do współpracy: „Dzięki naszym kursom zdobędziesz nowy zawód, atrakcyjne kwalifikacje, lepszą pracę”