Święta Bożego Narodzenia to wzmożony okres zakupowy, albo dosłowniej zakupowe szaleństwo. To czas kiedy najwięcej kupujemy i konsumujemy. Sklepy i wielkie sieci sprzedażowe notują wtedy największe obroty. Robione są świąteczne  kampanie marketingowe mające na celu przyciągnąć jak największą rzeszę klientów.

Wystarczy tutaj wspomnieć kampanie Media Markt czy MediaExpert, które specjalnie „włączają niskie ceny”,  żeby sprzedać swoje produkty.To między innymi sprzęt elektroniczny jest kupowany  w tym okresie bo oprócz klasycznego prezentu to też dobry czas żeby zmienić np. stary  telewizor na nowy. Pytanie co zrobić z tym już nieużywanym i jak go zutylizować. Mowa tutaj o tzw. elektro śmieciach, których współczesny konsument generuje coraz większe ilości.

Jak podaje ogólna definicja Elektro śmieci (czyli Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny) to wszystkie popsute, od dawna  nieużywane, już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie – zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki. Klasyfikowane są one, jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące substancje. Utylizacja tych odpadów podlega odpowiednim regułom, weryfikowanym przez ustawę dotyczącą odpadom. W myśl której, powinny być zbierane one selektywnie, następnie poddane procesom, odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwienia trujących substancji.  Uzyskane w ten sposób produkty przekazywane są do zakładów przetwarzania, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do produkcji nowych przedmiotów, np. żagli, misek żaroodpornych, mebli czy nowych urządzeń RTV i AGD.

Które produkty zaliczamy do elektro śmieci?

Wielkogabarytowe urządzenia AGD, urządzenia chłodnicze, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, elektryczne kuchenki, piekarniki, elektryczne urządzenia grzewcze, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, małogabarytowe urządzenia AGD. Do tego zaliczamy również wszelki sprzęt i osprzęt oświetleniowy. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy zasilany bateriami. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz sprzęt audiowizualny

Z elektro śmieciami należy postępować zgodnie z regułami wynikającymi z ustawy o odpadach. Nie wolno wyrzucać ich  do zwykłego śmietnika, ponieważ  grozi za to kara grzywny nawet do 5 000 złotych! Nie należy ich przetrzymywać w domu czy w piwnicy, a oddać do punktu zbierania elektro śmieci lub, gdy są to urządzenia wielkogabarytowe, zadzwonić po bezpłatny odbiór elektro śmieci bezpośrednio z domu.

O zakazie wyrzucania elektro śmieci do śmietnika informuje znak przekreślonego kontenera, umieszczony na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Elektro śmieci można pozbyć się także w sklepie, ale tylko przy zakupie nowego sprzętu tego samego typu, np.: możesz oddać stary telewizor przy zakupie nowego telewizora. Tak samo jest z innymi elektro śmieciami.  Wystarczy je przynieść do sklepu, w którym kupuje się nowy sprzęt.

Zebrane w punktach zbierania czy odebrane z domu elektro śmieci trafią do zakładu przetwarzania, gdzie następuje  bezpieczny demontaż sprzętu.  Pozyskane w ten sposób materiały można wykorzystać ponownie do produkcji nowych urządzeń, stąd zawsze należy pamiętać o odpowiedniej, zgodnej z regułami utylizacji.