Opolski oddział Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych rozpoczął udział w międzynarodowym projekcie E2BEBIS dotyczącym środowiskowych i gospodarczych korzyści z utworzenia klastrów biowęglowych w Europie Środkowej.

 Głównym celem projektu E2BEBIS (Environmental and Economic BEnefits from Biochar clusterS in the Central area) jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat technologii wytwarzania i zastosowań nowego ekologicznego produktu – biowęgla.

Projekt jest wykonywany w ramach programu Central Europe i finansowany ze środków ERDF. Całkowity budżet wynosi 1,537 mln euro. Zakończenie projektu nastąpi w listopadzie 2014 r. Bierze w nim udział 8 partnerów z 5 krajów europejskich (2 z Włoch, 1 ze Słowenii, 2 z Czech, 1 ze Słowacji oraz 2 z Polski). Liderem projektu jest Uniwersytet w Bolonii.

– Biowęgiel jest produktem pirolizy – termicznej obróbki biomasy lub odpadów organicznych bez obecności tlenu  (np. pozostałości rolnych lub leśnych, odchodów zwierzęcych, osadów, itp.). Taka piroliza daje możliwość nowych zrównoważonych form gospodarowania odpadami i wytwarzania energii odnawialnej – wyjaśnia Patryk Weisser z ICiMB.

Biowęgiel może być wykorzystany w rolnictwie, np. jako dodatek do gleby, który zatrzymuje wodę, składniki odżywcze i mikroorganizmy, w wyniku czego następuje poprawa żyzności gleby i zwiększenie plonów.

Rezultatem końcowym projektu E2BEBIS będzie rozwój regionalnych klastrów wprowadzających technologie biowęglowe, oparte na wykorzystaniu dostępnej lokalnie biomasy i odpadów organicznych. Klastry obejmą wszystkie podmioty reprezentujące cykl życia biowęgla: dostawców biomasy i odpadów, dostawców i odbiorców energii, końcowych odbiorców biowęgla (gospodarstwa rolne, hodowlane, leśne), inwestorów.

Realizacja projektu dla regionu opolskiego, mającego w dużej części charakter rolniczy, stanowi szansę  wprowadzenia nowej ekologicznej technologii biowęglowej oraz zrównoważonego wykorzystania biomasy i odpadów organicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Wiecej szczegolow na: www.e2bebis.eu i www.european-biochar.org