W MDK w Lewinie Brzeskim, odbyło się spotkanie (3.10.br.) lokalnych przedsiębiorców z Burmistrzem Lewina Brzeskiego Arturem Kotarą oraz przedstawicielami instytucji gospodarczych i finansowych. Inicjatorem spotkania była Opolska Izba Gospodarcza.

W spotkaniu oprócz lokalnych przedsiębiorców i Burmistrza Lewina Brzeskiego uczestniczyli przedstawiciele takich instytucji jak: Oddział Brzeg OIG, OIG w Opolu, Sąd Arbitrażowy przy Opolskiej Izbie Gospodarczej, OCRG w Opolu, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzegu, PUP w Brzegu, ZUS w Brzegu, Bank PKO BP SA Oddział 1 w Brzegu. W trakcie spotkania przedsiębiorcy zostali poinformowani o zmianach jakie w najbliższym czasie planuje dokonać ZUS. Przedstawiono informacje o aktualnych możliwościach pozyskania środków z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Spotkanie pozwoliło także na przekazanie przedsiębiorcom informacji, jak szeroki wachlarz możliwości dają środki pozyskiwane z funduszy unijnych oraz dofinansowanie stanowisk pracy.