Wyrzucanie śmieci dzięki odpowiedniemu ich podziałowi daje nam możliwość ich ponownego przetworzenia. Początek tego procesu rozpoczyna się w naszych domach, gdzie do specjalnych worków wyrzucamy odpowiednio metal, papier, szkło czy plastik. W ten sposób posortowane przez nas śmieci są w dniu wyznaczonym przez zakład komunalny odbierane z naszych domostw. Dalszy etap to dostarczenie ich do specjalnych sortowni odpadów gdzie są one poddane odpowiedniej selekcji. Warto zatem przyjrzeć się jak działają takie miejsca bez których proces recyklingu nie byłby możliwy.

Sortownia odpadów zgodnie z definicją to obiekt zlokalizowany i urządzony z przepisami, w którym odpady poddawane są segregacji. Trafiają tam zarówno odpady zmieszane, jak i ze zbiórki selektywnej. Wydajna i nowoczesna sortownia odpadów komunalnych pozwala przede wszystkim zdecydowanie zredukować ilość odpadów poddawanych składowaniu. Jest to możliwe dzięki wydzieleniu surowców wtórnych, frakcji mineralnej, frakcji organicznej oraz odpadów niebezpiecznych. Każda z frakcji może być następnie poddana dalszej obróbce lub w inny sposób zagospodarowana.

Wszystkie odpady trafiające do sortowni   przechodzą przez poszczególne etapy procesu. Najpierw są ważone i rejestrowane w systemie komputerowym, a później kierowane w odpowiednie miejsca wyładunku. Wstępnie wydzielane są odpady gabarytowe oraz sprzętu elektronicznego, mogące zakłócić dalszy proces segregacji. Następnie odpady zostają podane na linię sortowniczą. Przenośniki taśmowe transportują je do wstępnej kabiny sortowniczej, gdzie wybierane jest szkło oraz duże przedmioty mogące zakłócić działanie linii technologicznych. Później standardowe sita bębnowe rozdzielają odpady na 3 frakcje:

– frakcja drobna 0-80 mm, zawierająca odpady biodegradowalne, która kierowana jest do kompostowni,
– frakcja średnia 80-300 mm, zawierającą surowce o charakterze wtórnym, które kierowane są na ciąg separatorów,
– frakcja gruba powyżej 300 mm, która zawiera przede wszystkim duże fragmenty materiałów foliowych.

Pozostałości po procesie sortowania, to tzw. balast. Wysortowane surowce przekazywane są taśmociągami do pras belujących lub gromadzone w pojemnikach i przygotowywane do wywozu do recyklerów.
Dzięki sortowniom jesteśmy w stanie odzyskać nawet do 90 % zbywalnych surowców wtórnych co jest niezwykle ważne w procesie nowoczesnej gospodarki odpadami. Nowoczesne sortownie są w stanie przerobić 200 000 ton śmieci rocznie. Warto pamiętać przy okazji wyrzucania śmieci w naszych domach, że odpady to też surowce dzięki którym możemy wytwarzać ponownie produkty. Dodatkowo zgodnie z dyrektywami unijnymi do 2020 roku mamy recyklingować 50 % odpadów, obecnie jest to 26 %. Ten wynik na tle innych krajów UE jest bardzo niski . Dlatego proces odpowiedniej selekcji jest bardzo potrzebny. Segregując w odpowiedni sposób nasze śmieci ułatwiamy prace sortowniom tym samym dokładamy nasza cegiełkę w ekologię.Sortownie są pożyteczne dla środowiska naturalnego i nas samych. Bez nich recykling nie miałby szans.
Fot. Moja Ostrołęka