Słońce jako centralna gwiazda Układu Słonecznego stanowi główne źródło energii docierającej do Ziemi. Minimalna doza (milionowe części procenta) w zasadzie wystarczyłaby, aby zaspokoić potrzeby energetyczne ludzkości. Co byłoby niewątpliwie najlepszym rozwiązaniem dla świata. Problem polega jednak na tym, że nie jesteśmy w stanie tej mocy wykorzystywać.

Dopływ promieniowania słonecznego do powierzchni ziemi jest nierównomierny i zależny od położenia geograficznego danego obszaru . Około 30% energii docierającej do Ziemi odbija się od chmur, oceanów i lądów, a reszta jest przez nie pochłaniana co pozwala na utrzymanie średniej temperatury lądów i oceanów na poziomie ok. 14oC.

Konsekwencją promieniowania słonecznego jest m.in. obieg wody w przyrodzie, zasoby wody w jeziorach i lodowcach, przepływy w rzekach, a także termiczny ruch atmosfery (wiatry, fale, prądy morskie) i energia skumulowana w roślinach i organizmach żywych.

Energia słoneczna już od zarania ludzkości była przez nas wykorzystywana np. do suszenia ubrań i żywności, rozniecania ognia czy ogrzewania pomieszczeń. Dopiero jednak od niedawna wykorzystywana jest do wytwarzania prądu elektrycznego. Energię tą można wykorzystywać na trzy główne sposoby:

  

zamiana bezpośrednia energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną  (konwersja fotowoltaiczna),zamiana energii promieniowania słonecznego na energię cieplną w kolektorach słonecznych (konwersja fototermiczna),

pośrednia zamiana tej energii w energię elektryczną w piecach słonecznych lub wykorzystanie jej do celów przemysłowych.

Do głównych zalet energetyki słonecznej można zaliczyć :

powszechny dostęp, nieograniczone zasoby energii, niskie koszty eksploatacji,

nie wymagają szczególnej konserwacji poza czyszczeniem,

brak negatywnych oddziaływań na środowisko, wygodę w użyciu dla przenośnych oraz odległych użytkowników, możliwość wytwarzania elektryczności w miejscach nie podłączonych do sieci elektrycznej, łatwy montaż kolektorów, bezpośrednią konwersję na energię elektryczną.

Wadą energii jest przede wszystkim to, że nie można jej wykorzystać w sposób ciągły

(cykliczność dzienna, roczna),duże koszty inwestycyjne, elektrownie słoneczne zajmują duże powierzchnie, mała gęstość dobowa strumienia energii promieniowania słonecznego,

trudności w magazynowaniu energii i jej koncentracji.

W krajach o zmiennym klimacie jakim jest dla przykładu Polska, energia słoneczna nie jest stabilnym źródłem energii.

Ważne jednak jest by bez względu na wszystkie wady, które niesie ze sobą energia słoneczna temat ten trzeba rozwijać i promować. Zapotrzebowanie bowiem na energię z roku na rok jest coraz większe, a konwencjonalne źródła się wyczerpują.

Foto: infracomfort