Amerykański producent pojazdów terenowych Polaris przekazał Politechnice Opolskiej dwa quady. Maszyny typu Sportsman będą służyć do celów dydaktycznych Wydziału Mechanicznego. Zarząd fabryki liczy także na myśl techniczną opolskich inżynierów, którzy w przyszłości opracują nowe rozwiązania konstrukcyjne.
O wkładzie uczelni w decyzję o lokalizacji pierwszej, europejskiej fabryki Polarisa w Opolu przypomniał podczas przekazania maszyn rektor prof. Marek Tukiendorf: – Zaplecze w postaci politechniki było drugim czynnikiem, który zdecydował o inwestycji. Teraz dzięki nawiązanej współpracy studenci zyskają możliwość praktycznej nauki i przyszłego zatrudnienia, a Polaris otrzyma wykształconego inżyniera. Najlepsi będą mieli okazję wyjechać na staż do amerykańskiej siedziby firmy.

Dyrektor opolskiego oddziału Polaris, Bogusław Dawiec, przedstawił również plany stworzenia przy fabryce centrum technologicznego, gdzie miałyby powstawać nowe konstrukcje. – Quad jest pojazdem bazowym – zaznaczył – i można go modyfikować pod kątem wielu, różnorodnych, nie tylko transportowych, zastosowań.

Badaniem możliwości, jakie daje czterokołowiec, zajęliby się oczywiscie specjaliści z dyplomem PO.

Przekazanie maszyn odbyło się w Laboratorium Pojazdów Drogowych. Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Tadeusz Łagoda nie krył satysfkacji: – Quady doskonale wpisują się w plany uruchomienia nowego kierunku studiów: transportu – powiedział.

Studenci i doktoranci wydziału będą uczyć się pod okiem profesorów: Jarosława Mamali i Andrzeja Augustynowicza, który koordynuje współpracę z Polarisem.