Po raz ostatni w tym roku zebrała się Rada Opolskiej Izby Gospodarczej. Posiedzenie miało miejsce w siedzibie OIG w Opolu 28.12 br.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady OIG prof. dr. Hab. Marian Duczmal. Na posiedzeniu obecni byli: prezes zarządu OIG Henryk Galwas, wiceprzewodniczący Rady Wilhelm Beker, sekretarz Bartosz Ryszka, Renata Gumała, Zdzisław Bąk, Andrzej Drosik, Jarosław Najczuk, Piotr Żur, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojciechowski, Marian Pecela.

Tematem przewodnim ostatniego posiedzenia Rady OIG w 2017 roku było podsumowanie bieżącego roku prac Rady oraz m.in sprawy organizacyjne związane z tegoroczną gala Laurów Umiejętności i Kompetencji. Omawiano również plan pracy Izby na rok 2018 rok, zatwierdzono też plan posiedzeń Rady OIG na przyszły rok. Podczas posiedzenia powołano Kapitułę Opolskiej Nagrody Jakości.

Kolejne posiedzenie Rady w przyszłym roku.