Bardzo szczęśliwie się złożyło, iż z inicjatywy Marszałka Województwa Opolskiego i Opolskiej Izby Gospodarczej w tym roku 14 kwietnia w Filharmonii Opolskiej odbyła się gala finałowa wręczenia nagród w konkursie „Opolska Marka 2015” połączona na zasadzie partnerstwa z Opolską Izbą Gospodarczą, która po raz XIII wręczyła „Opolską Nagrodę Jakości” w następujących kategoriach: Laureaci ONJ, Wyróżnieni ONJ oraz po raz dziewiąty finaliści konkursu „Znakomity Przywódca”.

Znamienne było wystąpienie Marszałka Województwa Opolskiego, Andrzeja Buły, który podobnie jak prezes Opolskiej Izby Gospodarczej podkreślali znaczenie obu wyróżnień, które świadczą, iż w naszym województwie przedsiębiorcy, znakomici menadżerowie potrafią podejmować olbrzymie przedsięwzięcia, poparte znakomitą organizacją swoich firm, odwagą skalkulowaną z jasną wizją rozwoju. Niezwykle pouczające i wzruszające było wystąpienie nestora opolskich przedsiębiorców Pana Karola Cebuli ze Strzelec Opolskich. To tacy ludzie jak on potrafią zaszczepiać w młodym pokoleniu wiarę w stawianie na innowacyjność. Jego słowa – pełne werwy i polotu – wzbudziły uznanie zebranej publiczności oraz głęboki szacunek. Znakomita oprawa uroczystości, świetne prowadzenie gali przez red. Janusza Maćkowiaka, zapobiegliwość pani Jolanty Kaweckiej oraz ciężka po nocach praca całego zespołu Opolskiej Izby Gospodarczej, na czele z jej prezesem Henrykiem Galwasem, sprawiły, iż wszyscy laureaci, zarówno od „Opolskiej Marki 2015”, jak „Opolskiej Nagrody Jakości” czuli się docenieni, dumni, a przede wszystkim szczęśliwi. Bez wątpienia wielka Gala zorganizowana w Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera była olbrzymim sukcesem organizacyjnym oraz marketingowym. Niestety, można tylko żałować, że na skromnych łamach naszego Opolskiego Forum Biznesu nie można zacytować wielu ciekawych wypowiedzi naszych laureatów. Henryk Galwas: – Dużą satysfakcję laureatom „Opolskiej Nagrody Jakości” sprawiła spora niespodzianka w postaci wręczenia im listu gratulacyjnego od Pana Andrzeja Arendarskiego – Przewodniczącego Komitetu Polskiej Nagrody Jakości oraz od Pana Wojewody Opolskiego – Adriana Czubaka.