W związku z dynamicznym rozwojem Miasta Opola, a także z działaniami mającymi na celu zachęcenie potencjalnych inwestorów do zakładania nowych inwestycji, spośród wielu  terenów inwestycyjnych Miasto Opole szczególny nacisk kładzie na zagospodarowanie obszaru znajdującego się na zachodnim krańcu miasta – terenu inwestycyjnego Opole-Wrzoski.  Przeznaczony pod inwestycje przemysłowe oraz usługi teren o powierzchni 108 ha, jest  zlokalizowany przy skrzyżowaniu dróg krajowych DK 46 i DK 94, do których teren przylega od strony południowej.

 

Mocnym atutem, niejednokrotnie przekonującym firmy szukające optymalnych rozwiązań pod nowe lokalizacje jest doskonała infrastruktura drogowa, zapewniająca szybką i efektywną komunikację z resztą kraju i pozostałymi europejskimi państwami. Teren inwestycyjny Opole-Wrzoski położony jest w odległości zaledwie 8 kilometrów od najbliższego węzła autostrady A4, zapewniając tym samym dogodne połączenie drogowe z siecią dróg szybkiego ruchu w kraju i zagranicą. Jest to również jeden z niewielu terenów inwestycyjnych w Polsce, na którym istnieje możliwość podłączenia linii elektroenergetycznej o możliwościach przesyłowych ponad 100 MW.

 

Teren inwestycyjny Opole-Wrzoski posiada jednego właściciela (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) i stanowi część opolskiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”, a co za  tym idzie  – umożliwia potencjalnym inwestorom wykorzystanie szerokiego wachlarza zachęt inwestycyjnych, pozytywnie wpływających na ekonomiczne aspekty zakładania nowych przedsiębiorstw i budowy nowych zakładów produkcyjnych. Do podstawowych form wsparcia z jakich skorzystać będą mogły firmy decydujące się na inwestycje na terenie Opole-Wrzoski  można zaliczyć, przy spełnieniu określonych wymagań: zwolnienie z podatku od nieruchomości zarówno w ramach pomocy „de minimis” na okres do 3 lat, jak i regionalnej pomocy inwestycyjnej, m.in. dla nowo wybudowanych budynków na okres do 10 lat oraz nowo wybudowanych biurowców czy wdrożonej technologii na okres do 5 lat, oraz zwolnienie z podatku dochodowego dla firm prowadzących działalność na terenie opolskiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w wypadku którego przedsiębiorca otrzymuje regionalną pomoc publiczną w postaci ulg podatkowych (zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT w zależności od formy prowadzenia działalności).

Dodatkowe informacje na temat terenów inwestycyjnych dostępne są w  Biurze Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Opola  oraz na stronie investinopole.pl.