Szansa na „wyjście z dołka”, lepszy start, nabycie doświadczenia, ale przede wszystkim na godne życie? Takie założenie ma spółdzielnia socjalna – nowa forma zatrudnienia wpisująca się w zasady ekonomii społecznej.

Partycypacja społeczna – od tego się zaczyna. To udział mieszkańców w procesach decyzyjnych, a mówiąc wprost, we wspólnym kreowaniu samorządowej rzeczywistości. Nie chodzi tu bynajmniej o popularne konsultacje społeczne. „Decydujmy razem”, w tych dwóch słowach zawiera się cała idea partycypacji i taką też nazwę nosi pilotażowy projekt, będący wspólnym przedsięwzięciem m.in. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Instytutu Spraw Publicznych, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. W projekcie uczestniczą cztery opolskie samorządy: powiat krapkowicki oraz trzy gminy.

Udział w projekcie niesie za sobą nie tylko prestiż, ale także budowę społeczeństwa obywatelskiego w samorządach. W powiecie krapkowickim podczas serii spotkań grupy roboczej, w skład której weszli mieszkańcy, lokalni działacze, samorządowcy i animatorzy, w 2011 r. zrodził się Program Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Ekonomii Społecznej. Oddolnie przygotowany dokument, sformułowany przez grupę na bazie licznych pomysłów, burzy mózgów, przy dyskretnym wsparciu animatorów i ekspertów, został przyjęty przez radę powiatu. Jednym z celów było założenie spółdzielni socjalnej.

– Przedsiębiorstwo takie działa niezależnie od władz publicznych, ale może realizować zadania publiczne, odgrywając przy tym bardzo ważną rolę: angażuje ludzi zapobiegając wykluczeniu społecznemu, a to służy budowie społeczeństwa obywatelskiego – podkreśla starosta krapkowicki Maciej Sonik.

Na efekty nie trzeba było długo czekać. Funkcjonująca dziś spółdzielnia socjalna „Pomocna dłoń” świadczy usługi opiekuńcze, fizjoterapii, pomocy domowej i inne związane z opieką. Szlak został przetarty.

Spółdzielnia socjalna to nowa forma przedsiębiorczości. Jest podmiotem gospodarczym założonym przez 5 – 50 osób pragnących wspólnie prowadzić działalność gospodarczą. Wśród założycieli i członków spółdzielni mogą być osoby zaliczane do grona osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: bezrobotni, niepełnosprawni, osoby uzależnione, byli więźniowie mający problem z adaptacją po wyjściu z zakładu karnego, czy emigranci.

Co przeciętny człowiek wie na temat spółdzielni? Jak ją stworzyć? Gdzie szukać informacji, jak napisać biznesplan? To największa przeszkoda, przed którą stają osoby bezrobotne, ambitne, posiadające pomysł lecz pozbawione doświadczenia w obliczu urzędowych procedur. Z problemem poradzono sobie w Krapkowicach zakładając Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

– Jako wykładowcy ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu – mówi Andrzej Świerczek, lider projektu, prezes klubu sportowego MKS Suples w Krapkowicach. – Tematyka ekonomii społecznej towarzyszy mi na co dzień. Z doświadczenia wiem, że spółdzielnie socjalne są atrakcyjną formą zatrudnienia, niosącą za sobą wiele możliwości rozwoju. Dlatego wraz z kolegą, postanowiliśmy napisać projekt, który zyskał wysokie oceny i za jego sprawą realizujemy program „Spółdzielnia Socjalna Twoją Szansą”. Daje on szansę mieszkańcom, umożliwia zmianę życia zawodowego na lepsze – mówi Andrzej Świerczek, zapraszając zainteresowanych do nawiązania kontaktu (www.owes.krapkowice.pl).

Inicjatywy na rzecz ekonomii społecznej mogą liczyć na unijne wsparcie. Założeniem projektu o łącznej wartości 2,1 mln zł jest możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji do 20 tys. zł, comiesięcznego wsparcia finansowego pracowników spółdzielni, a także możliwość uczestniczenia w darmowych szkoleniach i korzystania z porad ekspertów.

– W działającym w naszym powiecie ośrodku każda osoba zainteresowana tematem spółdzielni socjalnych może bezpłatnie skorzystać z porady księgowego, prawnika i indywidualnego doradcy. Dzięki temu wszelkie formalności będące największym wrogiem każdego przedsiębiorcy stają się dużo łatwiejsze do przezwyciężenia – mówi wicestarosta Sabina Gorzkulla-Kotzot.