Oczyszczalnia ścieków w Dobrzeniu Wielkim jest rozbudowywana i modernizowana.

Prace rozpoczęły się w marcu bieżącego roku. Zgodnie z harmonogramem kontraktu opiewającego na kwotę 20 milinów PLN brutto roboty zakończą się w połowie marca 2019 roku. Wykonawcą robót jest konsorcjum Inżynieria Rzeszów S.A oraz EKO Wodrol Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska z Koszalina.

Podczas naszej ostatniej wizyty w październiku br. na terenie oczyszczalni trwały zaawansowane prace żelbetowe na osadnikach i reaktorze. Od tego czasu postęp prac jest imponujący. Osadniki są zabetonowane i izolowane, postawiono dwie wiaty. Na placu budowy czekają już elementy do montażu technologii.Codziennie na budowie pracuje około czterdziestu osób. W większości są to pracownicy firmy Inżynieria Rzeszów. Spółka korzysta również z lokalnych firm i fachowców.

Maciej Stelmach kierownik budowy z firmy Inżynieria Rzeszów jest zadowolony z przebiegu prac:

-Wszystko idzie z harmonogramem założonych robót, pogoda jest dla nas łaskawa co dodatkowo pozwala nam intensyfikować nasze prace. Z początkiem roku startujemy z montażem technologii.

Inwestycja zakłada również modernizację i remont istniejących budynków socjalnych. W tym momencie trwają na nich zaawansowane prace elewacyjne. Obok postawionych osadników, budowane jest centrum do obsługi oczyszczalni gdzie zamontowane będą urządzenia do sterowania oczyszczalnią.

Pytany o różnice technologiczne między stara a nową Maciej Stelmach odpowiedział :

Nowa oczyszczalnia będzie funkcjonować w technologii mechaniczno – biologicznej. W czym nie będzie się różnić od tej istniejącej. Podjęcie prac na oczyszczalni w Dobrzeniu Wielkim jest przede wszystkim wynikiem związanym z jej małą przepustowością.

Obecna oczyszczalnia jest przeciążona hydraulicznie. Przyjmuje więcej ścieków niż może przetworzyć. Sprzęt, który będzie wykorzystany w tej nowej jest dużo bardziej nowoczesny, odpowiadający wyśrubowanym standardom europejskim. Co przełoży się na ekologię i ogólne funkcjonowanie. Przepustowość nowej oczyszczalni wyniesie do 3 000 m³/dobę. Co zdecydowanie poprawi gospodarkę ściekową Dobrzenia Wielkiego.

Przypomnijmy oczyszczalnia ścieków w Dobrzeniu Wielkim powstała w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku z myślą głównie o nowo wybudowanym wówczas Osiedlu Energetyk. Z biegiem lat jej przepustowość stała się nie wystarczająca by obsłużyć wszystkich dostawców ścieków. Rocznie średnio na terenie Gminy Dobrzeń Wielki przybywa ich nawet do trzydziestu, stąd decyzja o budowie nowej. Gdzie z założenia będzie większa przepustowość. Oczyszczalnia w momencie budowy nowej oczywiście cały czas funkcjonuje. W odpowiednim momencie będzie przełączona.