Wręczono nagrody PrezydentA RP i Krajowej Izby Gospodarczej.

Blisko pięciuset przedsiębiorstw z całego regionu zrzesza Opolska Izba Gospodarcza. To kapitał, który stanowi o sile tej organizacji. Mówiono o tym podczas uroczystego jubileuszu.

W Filharmonii Opolskiej zorganizowano uroczystą galę, podczas której wręczono wiele odznaczeń i medali. Otrzymały je osoby, które przyczyniły się do utworzenia Opolskiej Izby Gospodarczej i wpłynęły na jej rozwój.

_WIC8055_resize (Medium)

Opolska Izba Gospodarcza została utworzona w 1990 r., m.in. z inicjatywy Ryszarda Zembaczyńskiego, ówczesnego wojewody opolskiego, który chciał, aby region miał własny samorząd gospodarczy. Podczas gali został uhonorowany odznaką honorową za zasługi dla rozwoju gospodarki: – Byliśmy wszyscy wychowani na pewnych historycznych tradycjach demokratycznego państwa polskiego sprzed wojny – wspomina były prezydent. – Mając w pamięci tamte wzorce szukaliśmy sposobu na to, by jak najszybciej – przy budowie nowej demokracji – zinstytucjonalizować zadania, które musiało wcześniej wykonywać państwo. Poza tym – gdybyśmy sami nie powołali takiej instytucji, to w końcu któraś z tego typu już istniejących organizacji objęłaby województwo opolskie swoimi wpływami i działaniami, na przykład z pobliskich Katowic. Najlepiej jest przecież mieć swoje własne pieniądze, organizację i grupy, które dbają o nasze interesy. Mając liczne kontakty towarzyskie w tych kręgach wiedziałem, że czas się liczy i dlatego bez wahania podpisałem ten dokument.

Wojciech Skupiński, jeden z założycieli Opolskiej Izby Gospodarczej wspomina: – Przedsiębiorcy spotykali się na ogólnych rozmowach, a potem także w grupach, dyskutując o tej potrzebie. Wiele osób ją czuło. Choć byłem już wówczas doświadczonym zarządzającym na różnych stanowiskach i przedsiębiorcą to wiedziałem, że raczkowaliśmy w indywidualnej działalności. Nie mieliśmy siły przebicia, wsparcia. Ot, choćby – wynajmowaliśmy od miasta lokale, nie mając przy tym nic do powiedzenia. To samo było w relacjach z urzędami skarbowymi, instytucjami typu ZUS, samorządami. Czuliśmy, że w pojedynkę niespecjalnie jesteśmy skuteczni. Więc pomyśleliśmy: kupą, mości Panowie! Poza tym był to czas, gdy takie rzeczy w Polsce się działy – powstawała choćby Krajowa Izba Gospodarcza. Trzeba więc było zebrać chętnych i zorganizować ów samorząd gospodarczy.

Tadeusz Jacek Rogoża, jeden z założycieli i wieloletni działaczy Opolskiej Izby Gospodarczej snuje wizje na przyszłość – W mojej opinii źle się stało, że nie ustanowiono obligatoryjnej do niej przynależność, jak to ma miejsce w niektórych państwach europejskich – mówi. – Im więcej jest podmiotów w takim gronie, tym jest ono silniejsze. Wsparcie dużej organizacji jest korzystne. Życzę jej więc przynależności jak największej ilości członków. Tym bardziej, że wiele firm boryka się z różnymi problemami. Życzę jej też, by miała wpływ na tworzenie przepisów i aktów dotyczących biznesu. Wtedy będą one z pewnością bardziej proprzedsiębiorcze.

Dziś do OIG należy 480 członków, ma cztery oddziały w miastach powiatowych i tworzy kolejne.

 – Okres tuż po zmianie ustroju sprzyjał rozwojowi przedsiębiorczości – podkreśla Henryk Galwas, prezes zarządu Wręczono nagrody PrezydentA RP i Krajowej Izby Gospodarczej 5 FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU PROSTO Z OIG Opolskiej Izby Gospodarczej, który tłumaczył, że minione 25 lat trzeba rozpatrywać dwuetapowo. Pierwszy etap dotyczy okresu 1989-2004, czyli do momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, a drugi 2004-2014. Punktem zwrotnym w zakresie likwidowania potężnego długu, celowo nie mówię ile go było, był 2004 r., kiedy minister finansów Grzegorz Kołodko poprzez wydanie rozporządzenia pozwolił się oddłużyć takim instytucjom, jak izby gospodarcze. Przez cały 2004 r. byliśmy na tzw. teście. Na koniec roku, kiedy spełniliśmy wymogi, umorzono nam zaległości z lat 1997-2003. W 2004 r. wyszliśmy na prostą i byliśmy oddłużeni. Wtedy dopiero rzeczywiście zaczęła się działalność Izby, która mogła pomóc jej w rozwijaniu się. Mogliśmy pozyskiwać środki różnymi metodami tam, gdzie trzeba było przedstawiać zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS i urzędzie skarbowym. Dokumenty mieliśmy czyste i staraliśmy się różnymi źródłami, drogami pozyskiwać pieniądze.

Przez lata zmienił się także charakter izby. – Na początku działalności był to trudny czas budowania organizacji – wspomina Henryk Galwas. – W trackie pierwszego etapu nasze województwo znajdowało się w specyficznych warunkach w stosunku do reszty kraju. Brakowało nam fachowców, bo większość mająca paszporty wyjechała do pracy na Zachód. Straciliśmy przemysł ciężki na Opolszczyźnie. Poważni inwestorzy nas omijali, wybierając sąsiednie województwa, bo nie mieliśmy zaplecza naukowego, kadrowego, a jakby tego było mało, Opole ominęła pierwsza wybudowana w kraju autostrada A4 – wylicza.

Członek rady OIG Andrzej Rybarczyk tłumaczył, że lata 90 były trudnymi – Nie wszyscy wówczas widzieli potrzebę zrzeszania się w takich organizacjach – mówił. – Teraz firmy widzą potrzeba wspólnego działania.

Charakter izby zmienił się wraz z nowym milenium – Od roku dwutysięcznego zajmujemy się już bezpośrednio pomocą przedsiębiorcom – wyjaśnia Henryk Galwas. – To aktywna działalność, pomoc w przekazywaniu wiedzy zarówno tej prawnej jak i finansowej, jak dobrze prowadzić działalność gospodarczą. Jesteśmy centralą informacyjną dla przedsiębiorstw. Bo warto podkreślić, że aż 98 proc. opolskiej gospodarki opiera się na mikro- i małych przedsiębiorstwach. Zaledwie 2 proc. to przedsiębiorstwa średnie.

Prof. dr hab. Marian Duczmal Przewodniczący Rady Opolskiej Izby Gospodarczej: – Opolska Izba Gospodarcza stara się w sposób aktywny uczestniczyć w rozwoju gospodarczym regionu – zaznacza. – Stąd ścisła współpraca z samorządami terytorialnymi wszystkich szczebli, w tym m.in. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Jesteśmy instytucją, która opiniuje wszystkie akty prawne mające wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny regionu. Z dużym zaangażowaniem przedstawiciele Izby współpracowali przy nadaniu ostatecznego kształtu takim dokumentom jak: Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r., Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020 czy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Tą opinię podzielają władze samorządowe. – Pobudzanie przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności gospodarki regionu to priorytety działania władz województwa – analizuje Andrzej Buła, marszałek województwa. – Staramy się wspierać regionalną przedsiębiorczość, niezwykle wysoko cenimy też współpracę z instytucjami otoczenia biznesu. Dlatego też samorząd województwa opolskiego z dużą satysfakcją współpracuje od lat z Opolską Izbą Gospodarczą, która wieloletnią aktywnością udowadnia, jak ważna jest rola samorządu gospodarczego w nowoczesnym państwie. Przez 25 lat swojej działalności OIG potwierdziła ważną pozycję na rynku gospodarczym regionu. Od początku pełniła istotną rolę kreatora i opiekuna rozwoju przedsiębiorczości. Zawsze czynnie uczestniczyła w tworzeniu w województwie silnego środowiska gospodarczego, inspirując do nowych działań, zachęcając do konkurencji, zawsze w centrum uwagi stawiając dobro regionu i rozwój przedsiębiorczości.

– Opolska Izba Gospodarcza dla Miasta Opola jest ważnym i stabilnym partnerem w tworzeniu przyjaznych warunków dla biznesu i utrzymywania z nim dobrych kontaktów – dodaje Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola – Wszyscy dostrzegamy dużą dynamikę samorządu Opola w tych sprawach. Nie ulega wątpliwości, że Opolska Izba Gospodarcza, na przestrzeni 25 lat świętowanego jubileuszu, dopracowała się solidnych, profesjonalnie zarządzanych struktur.

Do pełni szczęścia brakuje jednak 6 nr 9 (113) wrzesień 2015 uregulowań ustawowych: – Ubolewam nad tym, że nie mamy umocowanej pozycji w polskim prawodawstwie – zaznacza Galwas. – Bylibyśmy partnerami urzędów i ministerstw, a dzisiaj jesteśmy zapraszani jedynie do opiniowania pewnych spraw. Jesteśmy przygotowani do tego by usiąść z władzami i mówić o gospodarce, pomóc w strategicznych decyzjach. Przez dwadzieścia pięć lat działalności izba pokazała, że jest wiarygodnym partnerem, kreującym konkurencyjną i innowacyjną gospodarkę, integrując i wspierając środowisko opolskich przedsiębiorców, jednocześnie przestrzegając zasad etyki, uczciwości w działalności gospodarczej i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Potwierdzeniem wysokiej jakości oferowanych usług jest m.in. Certyfikat Jakości PN EN ISO 9001:2009 w zakresie działalności samorządu gospodarczego, usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych oraz legalizacji dokumentów przyznany Izbie ponownie w 2015 roku. Opolska Izba Gospodarcza za swoją działalność otrzymała w 2014 r. Polską Nagrodę Jakości w kategorii Organizacja samorządu gospodarczego.

Wyjątkowy jubileusz, który w tym roku obchodzono 25 września był okazją do wyróżnienia zasłużonych dla rozwoju przedsiębiorczości i samorządu gospodarczego osób które tworzyły Izbę i z nią współpracowały.

Najwyższe odznaczenie Srebrny Krzyż Zasługi przyznawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej odebrali Wilhelm Beker, prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie, Andrzej Drosik, dyrektor Nutricia Zakłady Produkcyjne w Opolu i Andrzej Kulpa, prezes POM w Krapkowicach.

HONOROWA ZŁOTA ODZNAKA KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ

1. BĄK Zdzisław
2. BALCEREK Andrzej
3. SIERPINA Ewa
4. GARBACZ Józef
5. DUCZMAL Marian
6. SIWON Marian
7. ŻUR Piotr,
8. LESZKIEWICZ Adam
9. LUDWIG Christoph

ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU GOSPODARKI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. ZDEBIK Cecylia
2. ADAMUS Kazimierz
3. BŁASZKÓW Ryszard
4. BREJWO Marek
5. CEBULA Karol
6. GALWAS Henryk
7. MICHALSKI Tomasz
8. SEBESTA Józef
9. RAK Adam
10. RYBARCZYK Andrzej
11. ZEMBACZYŃSKI Ryszard
12. SZTEFIC Władysław
13. ZAMOJSKI Henryk
14. PECELA Marian

„ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”

1. Maciej Sonik Starosta Powiatu Krapkowickiego

MEDAL 25 – lecia Krajowej Izby Gospodarczej

1. BEDNARSKI Józef
2. BUNDZ Zbigniew
3. CIOŁESZYŃSKA Urszula
4. GAD Piotr
5. GÓRSKI Jerzy
6. JARMUZIEWICZ Tadeusz
7. KĘPCZYŃSKA Krystyna
8. KLEPACZ Apolonia
9. KOCZUR Janusz
10. KOSIOREK Leszek
11. KOZÓW Czesław
12. MAJEWSKI Antoni
13. MARCISZEWSKI Feliks
14. NAJCZUK Jarosław
15. NOWAK Wanda
16. PANEK Józef
17. PĘKALA Józef
18. PODGÓRSKI Ryszard
19. SZECÓWKA Andrzej
20. GRUŻEWSKI Michał

Listy Gratulacyjne Ministra Gospodarki i Prezesa KIG z okazji 25-lecia polskiej transformacji

1. BĄK Zdzisław
2. BERMAN Marian
3. GAJEK Ewa
4. KISIELEWICZ Adam
5. LEŚNIAK Stanisław
6. LYSEK Norbert
7. ROZMUS Jerzy
8. SKUPIŃSKI Wojciech
9. STANISZEWSKI Stanisław
10. WIERTELORZ Jerzy
11. ROGOŻA Tadeusz
12. ZADOROŻNY Adam