Nabory na wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, zwiększenie innowacyjności podmiotów gospodarczych na obszarach wiejskich czy rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej ogłosiła Lokalna Grupa Działania (LGD) Nyskie Księstwo Jezior i Gór.

Nabór na wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich ma na celu poprawę dostępu do pozarolniczej działalności zarobkowej. Pomoc w ramach tego naboru może być przyznana na rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim: podejmowanie działalności gospodarczej; tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi czy rozwijanie działalności gospodarczej − w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Wnioski można składać od 31 października do 14 listopada. Wysokość dostępnych w nim środków to 1,4 mln zł.W tym samym terminie i na podobne działania można też składać wnioski w drugim z ogłoszonych naborów: na zwiększenie innowacyjności podmiotów gospodarczych na obszarach wiejskich. Pula dostępnych w nim pieniędzy na wsparcie to 400 tys. zł. Przedsiębiorcy mogą też ubiegać się o wsparcie w naborze na rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. W jego puli jest 500 tys. zł. Celem tego naboru jest zapewnienie nowoczesnych usług oraz atrakcyjnej oferty turystyczno- kulturalnej, a także zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej terenów Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Należy jednak pamiętać, że pomoc w tym naborze można pozyskać tylko na budowę czy przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej czy rekreacyjnej. Szczegóły dotyczące naborów – na stronie LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór: http:// ksiestwo.nysa.pl/ogloszenia-o-naborach/

OCRG