Elżbieta Bieńkowska, europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, otrzymała Opolskiego Orła Księcia Jana Dobrego. Nagrodę po raz pierwszy przyznała Opolska Izba Gospodarcza.
Elżbieta Bieńkowska, była wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju, przed rokiem została nagrodzona Kryształowym Laurem Umiejętności i Kompetencji 2013. Wówczas obowiązki nie pozwoliły je na osobiste odebranie nagrody. W tym roku Kapituła postanowiła uhonorować ją przyznaną pierwszy raz w historii nagrodą specjalną – Opolskim Orłem Księcia Jana Dobrego.

Elżbieta Bieńkowska jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła także Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz podyplomowe studia MBA Szkoły Głównej Handlowej. Przez całą karierę zawodową związana jest z wdrażaniem funduszy europejskich. W latach 1999-2007 była dyrektorem Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. W 1999 r. pełniła funkcję pełnomocnika wojewody katowickiego ds. strategii rozwoju województwa. Wcześniej pracowała w Wydziale Gospodarki Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, gdzie uczestniczyła m.in. w pracach nad kontraktem regionalnym dla województwa.

Od 2007 r. pełniła funkcję ministra rozwoju regionalnego, aż do chwili powołania jej na stanowisko wicepremiera i ministra infrastruktury i rozwoju. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego było strategiczne, ponieważ zajmowało się efektywnym wydatkowaniem funduszy europejskich. Bieńkowska doprowadziła do pełnego wykorzystania funduszy unijnych z budżetu na lata 2004-2006 i rozdzielenia prawie 68 mld euro, które Polska otrzymała na lata 2007-2013.

Laureatka jest dobrze znana na Opolszczyźnie. Wiele osób ma w pamięci zdjęcia, na których wspólnie z byłym marszałkiem województwa Józefem Sebestą trzyma w rękach symboliczny czek, który był nagrodą w konkursie o Krajową Rezerwę Wykonania – nagrodą, którą Opolszczyzna dostała za najefektywniejsze wydawanie unijnych pieniędzy.

Bieńkowska jest ceniona za swoje osiągnięcia zawodowe w Polsce i zagranicą. Jest również laureatką wielu prestiżowych wyróżnień, m.in. Nagrody Kisiela, Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji. Otrzymała odznaczenie Wielkiego Oficera Królewskiego Norweskiego Orderu Zasługi, przyznane przez króla Haralda V za zaangażowanie w budowę przyjaznych relacji i współpracy między Polską i Norwegią oraz skuteczne wdrażanie Norweskich Mechanizmów Finansowych.

Zna biegle język angielski. Jest mężatką i ma troje dzieci.