40 mln zł – to pula unijnego wsparcia, które w ogłoszonym właśnie przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) naborze będą mogły pozyskać firmy z regionu na realizację innowacji w przedsiębiorstwach. Wnioski o wsparcie będzie można składać od 1 do 8 grudnia.

To drugi już w tym roku i w unijnej perspektywie finansowej z lat 2014-2020 nabór na innowacje. W pierwszym wsparto aż 27 nowatorskich projektów firm. Wśród nich były takie, które dotyczyły m.in. opracowania innowacyjnych płytek betonowych; kompleksowej technologii wykorzystania odpadów z oczyszczalni ścieków do produkcji prądu, ciepła czy chłodu albo badań dotyczących możliwości zastąpienia antybiotyków w hodowli drobiu probiotykami oraz wyselekcjonowanymi ekstraktami ziołowymi. Rozdysponowano wówczas blisko 88 mln zł. Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła podczas podpisania pierwszych umów z przedsiębiorcami w ramach tego naboru we wrześniu mówił, że miał obawy, czy znajdą się chętni, by realizować niełatwe projekty innowacyjne. – Okazało się, że obawy były niepotrzebne. Bardzo się cieszę, że to, co położyliśmy na stole w postaci środków finansowych na dotacje, zostało przez naszych przedsiębiorców zagospodarowane – mówił wówczas Andrzej Buła. W ogłoszonym właśnie przez OCRG drugim naborze na innowacje w puli jest 40 mln zł. O dofinansowanie w jego ramach mogą ubiegać się w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na terenie woj. opolskiego. Jak informuje dyrektor OCRG Roland Wrzeciono w ramach tego naboru firmy mogą dostać wsparcie na budowę, rozbudowę czy zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego, które służyć będzie rozwojowi działalności innowacyjnej firm, a także na finansowanie procesu powstawania innowacji od pomysłu do rynku lub jego wybranych elementów, np. badań naukowych i przemysłowych, prac rozwojowych – w tym na etap prac demonstracyjnych, linii pilotażowych czy np. pierwszej produkcji. W regulaminie naboru zastrzeżono, że składane przez firmy projekty nie mogą jednak dotyczyć tylko pierwszej produkcji. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające, czyli prace rozwojowe, fazę demonstracji czy i walidacji. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu w tym naborze to 70 proc. Minimalna kwota dofinansowania musi wynieść 500 tys. zł, a maksymalna nie więcej niż 10 mln zł. Planowany termin rozstrzygnięcia naboru to czerwiec 2017 roku. – Tak jak w przypadku wszystkich dotychczasowych naszych naborów będziemy się oczywiście starać, by i ten został rozstrzygnięty wcześniej, niż przewiduje harmonogram – zapewnił dyrektor OCRG. W regulaminie konkursu zaznaczono, że realizowane w jego ramach mogą być jedynie projekty umożliwiające rozwój branż wskazanych jako inteligentne specjalizacje regionalne w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego. Warunkiem przyznania pomocy w zakresie realizacji projektów innowacyjnych i prowadzenia prac B+R będzie posiadanie przez firmy planów dotyczących prac B+R. Premiowane będą projekty ograniczające oddziaływanie na środowisko, w tym m.in. ograniczające emisję substancji szkodliwych do środowiska. W ramach tego naboru mogą być również wsparte innowacyjne projekty dużych firm, ale tylko gdy zapewnione zostanie rozpowszechnianie wyników badań i rozwoju w gospodarce regionalnej. W regulaminie zastrzeżono też, że w przypadku dużych przedsiębiorstw premiowane będą projekty realizowane we współpracy z małymi i średnimi firmami czy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami badawczymi. Ogółem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 woj. opolskie ma blisko 950 mln euro. Na innowacje w przedsiębiorstwa w tym okresie przeznaczonych ma być ok. 61,6 mln euro, a na wsparcie przedsiębiorstw i lokalnego biznesu zarezerwowano łącznie ponad 160 mln euro.