Rozmowa ze Sławomirem Janecki, kierownikiem Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera