Czynni podatnicy VAT, którzy prowadzą elektronicznie księgi podatkowe i kwalifikują się do dużych, średnich lub małych przedsiębiorców (zgodnie z uregulowaniami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), mają obowiązek przesyłania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o ewidencji VAT w postaci struktury JPK_VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Obowiązek ten muszą wypełniać w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy (patrz: art. 82§1b Ordynacji podatkowej). Natomiast mikroprzedsiębiorcy będą mieli obowiązek wysyłania JPK_VAT od 1 stycznia 2018r.Ten termin – zdaniem Ministerstwa Finansów – obowiązuje zarówno tych, którzy rozliczają się miesięcznie, jak i kwartalnie. Za niezłożenie JPK grozi grzywna.

Tak więc od nowego roku wszystkie firmy będą składać elektroniczną ewidencję VAT

Półtora miliona najmniejszych firm będzie musiało do 26 lutego (25 akurat przypada w niedzielę) po raz pierwszy przesłać do urzędu skarbowego ewidencję VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Od 1 stycznia 2018 r., również te ewidencje na potrzeby VAT prowadzone dotychczas w wersji papierowej lub plikach typu WORD lub EXCEL, będą prowadzone wyłącznie w wersji elektronicznej i przesyłane jako JPK_VAT do Ministerstwa Finansów

JPK to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorstwa, jest odzwierciedleniem ewidencji VAT. Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, ewidencja VAT powinna zawierać dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej, a w szczególności:

– dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także

– inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Dzięki JPK skarbówka ma bieżący dostęp do olbrzymiej ilości danych. Wie, co się dzieje w firmach, łatwiej jej wyłapywać nieprawidłowości .

Pierwsze ewidencje VAT w formie JPK były składane w sierpniu zeszłego roku. Na razie przesyła je 107 tys. firm. Początki nie były łatwe, a wielu przedsiębiorców popełniało błędy i fiskus wzywał ich do wyjaśnienia niejasności. Od roku 2018 JPK będziemy przesyłać wszyscy, tak więc Skarbówka będzie wiedziała nie tylko co się dzieje u nas, ale też u naszego kontrahenta, znajdzie każdą wystawioną fakturę i sprawdzi (porówna) czy jest ona zaewidencjonowana nie tylko u nas, ale też u naszego kontrahenta.

Technicznie JPK to nic strasznego, wystarczy bowiem, że przedsiębiorca wpisze faktury, które same przeniosą się do ewidencji, potem będzie można wygenerować JPK oraz deklarację. Martwić się nie muszą ci, którym sprawy podatkowo-księgowe prowadzą biura rachunkowe – JPK będzie generowany automatycznie na podstawie wprowadzonych faktur. Nie będą musieli samodzielnie wprowadzać do systemu księgowego danych z faktur, dostarczą jedynie dokumenty przychodowe i kosztowe.

W razie wątpliwości warto udać się do fachowca. Listę doradców podatkowych Opolszczyzny znajdziecie Państwo na stronach: www.opolski.kidp.pl i www.opolskiepodatki.pl

.

Doradca Podatkowy Elżbieta Konopka