Gminę Namysłów nie trzeba specjalnie promować. Duża powierzchnia terenów zielonych, unikatowe obiekty historyczne oraz miejsca stworzone do aktywnego wypoczynku to wszystko tworzy jej wspaniałą wizytówkę.Czym jednak byłby ten obszar bez ogromnego potencjału jej mieszkańców.

-To ludzie są największym skarbem Ziemi Namysłowskiej, poprzez swoją energię i kreatywność współtworzą pomyślność naszej Małej Ojczyzny. Co zawsze podkreśla burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński. Tworzą ją w dużej mierze firmy rodzinne. Dla których oprócz samego biznesu ważne są wartości rodzinne oraz rozwój współpracy międzypokoleniowej co przekłada się na budowę społecznego kapitału. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw to jeden z najistotniejszych filarów namysłowskiej gospodarki – Powinniśmy dbać o jego rozwój i przełamywać bariery, które szkodzą konkurencyjności MŚP – mówi burmistrz Kruszyński – Współpraca i dialog sektora z samorządem pozwoli te ograniczenia eliminować.

Efektem tego dialogu są wprowadzone od 2017 roku ulgi dla przedsiębiorców, którzy podejmą inwestycję skutkującą zwiększeniem miejsc pracy- Cieszę się, że radni Rady Miejskiej w Namysłowie przychylili się do mojego pomysłu i uchwalili w tej sprawie stosowną uchwałę – dodaje burmistrz. Ideą przedsięwzięcia jest wsparcie przedsiębiorców ponoszących nakłady inwestycyjne na rzecz prowadzonej działalności gospodarczej w wyniku których zostanie uruchomiona nowa działalność bądź poszerzona dotychczasowa. W następstwie czego zostaną utworzone tak ważne z punktu widzenia rozwoju miasta nowe miejsca pracy. Warto podkreślić również dobre relacje władz Namysłowa z dużymi przedsiębiorstwami mającymi swoje siedziby na terenie gminy. Co niewątpliwie przekłada się na wymierne korzyści dla naszych mieszkańców.

Na terenie miasta funkcjonują duże zakłady produkcyjne takie jak m.in. producent okien dachowych VELUX, firma produkująca elektroniczne podzespoły dla firm z branży AGD – Diehl Controls Polska, producent lodów Froneri Polska (do niedawna Nestle) oraz Browar Namysłów. W najbliższym czasie ruszy budowa żłobka integracyjnego w Namysłowie. Gmina Namysłów przeznaczyła na to przedsięwzięcie atrakcyjny grunt, a inwestycja zostanie sfinansowana przez Fundacje VELUX, które przekazały na ten cel ponad 5 mln zł.

Placówka będzie służyła wszystkim mieszkańcom gminy, w tym pracownikom dużych zakładów – Cieszy mnie, że udało nam się zachęcić fundacje VELUX, by zaangażowały się w ten projekt – mówi Kruszyński.– Jest szansa, że w pokrycie części kosztów funkcjonowania żłobka zaangażują się pozostałe duże, namysłowskie przedsiębiorstwa. To tylko dowodzi, jak dojrzała jest u nas społeczna odpowiedzialność biznesu. Tego typu wsparcie przyczyni się do wcześniejszego powrotu do pracy młodych mam po urlopach macierzyńskich i wychowawczych, co dotąd stanowiło znaczący problem dla tych zakładów.

Kolejnym przedsięwzięciem odzwierciedlającym dobre relacje gmina – przedsiębiorstwa jest rewitalizacja jednego z reprezentacyjnych placów w centrum Namysłowa. Projekt zagospodarowania tego skweru im. prof. Leszka Kuberskiego, jako jedyny w Polsce, a jeden z pięciu na świecie, wygrał nagrodę ok. 85 tys. zł w konkursie organizowanym przez Fundację Pracowniczą Velux. We wstępnym przygotowaniu terenu pod dalsze prace wzięli udział pracownicy firmy VELUX, urzędnicy miejscy oraz mieszkańcy. W tym samym miejscu powstanie ogromny mural, który z kolei będzie efektem współpracy gminy z Browarem Namysłów. Ukoronowaniem relacji gminy z lokalnym biznesem ma być powołanie w bliskiej przyszłości Rady Przedsiębiorców. Wg. zapewnień burmistrza Juliana Kruszyńskiego będzie to ciało doradcze, służące wymianie doświadczeń i opinii – Nie wyobrażam sobie, by zabrakło w jej szeregach przedstawicieli samorządu gospodarczego – Opolskiej Izby Gospodarczej czy Cechu Rzemiosł Różnych w Namysłowie – zastrzega burmistrz Namysłowa.