OIG podpisała Deklarację na rzecz rozwoju transportu na Odrzańskiej Drodze Wodnej. Uroczyste podpisanie dokumentu odbyło się 13.09.br podczas Konferencji pn. „Odrzań- ska Droga Wodna: zagrożenia, perspektywa i znaczenie dla gospodarki” w CWK w Opolu.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele lokalnego biznesu, instytucji samorządowych z wojewodą Opolskim Adrianem Czubakiem na czele. Deklarację Odrzańską dotyczącą rozwoju transportu na rzece Odrze w imieniu Izby Gospodarczej w Opolu podpisał prezes OIG Henryk Galwas. Deklaracja Odrzańska – to projekt przywrócenia transportu wodnego na Odrzańskiej Drodze Wodnej poprzez uwzględnienie przedmiotowych uwarunkowań w swych aktualnych oraz przyszłych działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego regionu. Dzięki takim projektom transport rzeczny może ponownie stać się kluczowym rozwiązaniem logistycznym. Opolska Izba Gospodarcza jako sygnatariusz deklaracji będzie wspierał działania służące rozwojowi transportu Odrzańskiego. Co zapewne przyniesie wiele pozytywnych rozwiązań dla gospodarki w regionie.