W dniach 3-4 października br. Barbara Lesik i Dariusz Grabowiecki – Specjaliści ds. doradztwa energetycznego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wybrali się z wizytą do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Zębowicach, gdzie przedstawili prezentację i przeprowadzili zajęcia edukacyjne z ochrony powietrza w zakresie niskiej emisji.

Cykl zajęć odbywał się pod hasłem „Czyste powietrze. To lubię”, a udział w nich wzięło ponad 200 uczniów z klas 1-6 oraz gimnazjum. Doradcy energetyczni podczas zajęć wyjaśnili uczniom pojęcie niskiej emisji, energii odnawialnej, jak również przedstawili informacje o wielkości zanieczyszczeń, ich przyczynach, konsekwencjach oraz sposobach ich ograniczania. W ramach zajęć wykorzystano nowoczesne zestawy edukacyjne do budowy modeli wykorzystujących energię odnawialną wiatru, wody, słońca dzięki którym, dzieci mogły dowiedzieć się jak korzystać z odnawialnych źródeł energii i jakie korzyści przynosi ona środowisku.

Poznały sposoby przechowywania wytworzonej energii elektrycznej, źródła zanieczyszczeń powietrza, jego wpływu na zdrowie i życie ludzkie oraz znaczenie powietrza, jako czynnika niezbędnego do życia na Ziemi.