Często słyszymy o CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Co to znaczy być firmą społecznie odpowiedzialną? Zapytaliśmy Michała Knapika z firmy KlimkiewiczKnapik,

która otrzymała ostatnio Laur Umiejętności i Kompetencji, właśnie w takiej kategorii.

Czasem społeczna odpowiedzialność biznesu jest kojarzona tylko z niesieniem pomocy osobom ubogim czy dzieciom z domów dziecka. 

– Można to rozpatrywać w kilku aspektach. Dla nas to jest m.in. odpowiedzialność wobec klienta, jeśli chodzi o informowanie o możliwościach i szansach pozyskania dotacji na inwestycje – powiedział nam Michał Knapik. – To odpowiedzialność wobec klienta, pracowników oraz społecznego otoczenia – dodał. 

Według naszego gościa, firmy angażując się w działalność społecznie odpowiedzialną nie liczą, że wpłynie to na ich wyniki finansowe. – Odpowiedzialność wynika z potrzeby niesienia pomocy – powiedział Michał Knapik.
Rozmawialiśmy również o tym kiedy będą ogłoszone pierwsze konkursy na pozyskania dotacji w ramach nowego okresu unijnego programowania.