Facebook Newsletter Kontakt

ekoFOB

Śmieci – ciąg dalszy nastapi

Korzystając na co dzień z wielu przedmiotów najczęściej nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ich pochodzenie to w dużej mierze powtórnie przetworzone śmieci. Taki stan rzeczy mamy dzięki procesowi recyklingu – dzięki któremu odpady mają szansę na drugie życie. Stąd warto tutaj podkreślić jak ważna jest segregacja śmieci. To właśnie dzięki niej mamy szanse […]

Formy wsparcia dla przedsiębiorstw organizowane przez WFOŚiGW

Jedną z głównych form  wsparcia finansowego  dla małych i średnich przedsiębiorstw  jest  udzielanie preferencyjnych pożyczek inwestycyjnych. Warto tutaj podkreślić, iż dzięki odpowiedniemu wsparciu finansowemu, firmy mogą się rozwijać. Tym samym zakupując nowy sprzęt czy wdrażając nowoczesne technologię bazujące obecnie na pro ekologicznych rozwiązaniach chronią  środowisko naturalne. Na gruncie opolskim odpowiedzialnym za dystrybucję finansów pod kątem […]

Złom i jego rodzaje

Skupy złomu i metali kolorowych, to punkty gdzie każdy z nas może oddać odpady metalowe otrzymując za nie zapłatę. Co oczywiście  jest rzeczą ogólnie wiadomą, nie wszyscy jednak wiedzą jak podzielony jest złom i co z niego w dalszym etapie procesu recyklingu można wytworzyć. Poprzez definicję złomu rozumiemy  przedmioty metalowe, przeznaczone do wykorzystania w procesie recyklingu poprzez […]

Recykling jest OK

Podróżując w tym roku po Słowenii moją uwagę zwróciły pojemniki na recykling, kolorowe dodatkowo ozdobione ciekawymi śmiesznymi wzorami. Pojemniki nie są oczywiście  czymś wyjątkowym w Europie, natomiast dla mnie ciekawe było to jak wszyscy bez względu na wiek  z nich korzystają. Widok małych dzieci, które bez  żadnej asysty dorosłych  nosiły odpady do odpowiednich pojemników był […]

Gdzie trafiają odpady?

Odpady, które są  wywożone z naszych domów trafiają na specjalne wysypiska gdzie są odpowiednio składowane. W większości gmin znajdują się składowiska odpadów gdzie służby komunalne odpowiedzialne za wywóz śmieci je dostarczają, a  następnie są one  zagospodarowywane. W tym tekście chciałbym przybliżyć temat składowisk i ich podziałów. Przyjrzyjmy się zatem jak definiowane jest składowisko odpadów : […]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Organem nadrzędnym, który odpowiedzialny jest za działalność  dotyczącą ochrony środowiska w kraju  jest  od 1989 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Funduszami realizującymi strategie pro ekologiczne  na poziomie wojewódzkim są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusze wojewódzkie podlegają pod samorządy, swoimi działaniami realizują wspólną misję ochrony środowiska wykorzystując do tego  środki […]

Panele solarne i ich rodzaje

Panele solarne montowane na dachach budynków są coraz bardziej popularne w naszym kraju. Ma to związek z promocją  ekologicznych  systemów i względami ekonomicznymi. Na popularność  paneli wpływ ma m.in.  fakt  ocieplania klimatu. Możliwości wykorzystywania energii  słonecznej  są coraz większe,  nawet w rejonach gdzie nasłonecznienie jest niewielkie. Jako pierwszy energię słoneczną wykorzystał  w swoim urządzeniu do […]

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwach, w świetle istniejących przepisów.

Bez względu na branże czy też kierunek prowadzonej działalności, każdy przedsiębiorca  zobligowany jest do przestrzegania przepisów regulujących gospodarkę odpadami. Wynika to z szeregu dyrektyw, które jasno i wyraźnie wskazują jak należy obchodzić się z odpadami.  Polska wchodząc w struktury UE  przystąpiła do programu mówiącego o należytym gospodarowaniu odpadami, co tyczy  się ich weryfikacji pod kątem […]

Energia z powietrza

Wykorzystanie energii wiatru towarzyszy ludzkości od początku istnienia. Pierwsze wiatraki pojawiły się w Chinach oraz krajach basenu Morza Śródziemnego już na początku naszej ery. Typowy wiatrak czteroskrzydłowy wszedł do użycia w całej Europie w VIII wieku . Specjalistami w budowie  tych   wiatraków byli Holendrzy stąd ich często stosowana  nazwa – Holender. Energia elektryczna wytwarzana przez […]

Cały ten azbest

Azbest wykorzystywany w materiale  budowlanym jak i innych produktach  od lat zaliczany jest  jako szkodliwy dla człowieka. Przyczyny takiego stanu rzeczy leżą w grupach minerałów krzemianowych  tworzących   włókna azbestu, które zaklasyfikowane są do wysoce niebezpiecznych  dla organizmu ludzkiego. Minerały te w kontakcie z żywą  tkanką organiczną co zostało potwierdzone poprzez badania naukowe powodują włóknienie płuc […]

oig