Facebook Newsletter Kontakt

ekoFOB

Nowe etykiety energetyczne

Ministerstwo Gospodarki przygotowało materiały informacyjne, które ułatwią korzystanie z nowych wzorów etykiet energetycznych. Komisja Europejska wprowadziła nowy jednolity wzór etykiet energetycznych, które umieszczane są m.in. na urządzeniach i sprzętach gospodarstwa domowego. Mówią one o klasie energetycznej i podstawowych parametrach danego urządzenia. Ustawa o obowiązku informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię weszła w życie 1 […]

Chronią czystość wody w Turawie

Gmina Kolonowskie jest skanalizowana w ponad 99 proc. Spółka Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK” wybudowała 30 kilometrów sieci odbierającej nieczystości. Całość inwestycji kosztowała ponad 14 mln zł. Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK” Spółka  z o.o. powstała w 2000 r., lecz faktyczną działalność rozpoczęła w październiku 2008 r. Celem spółki są usługi komunalne zwłaszcza w zakresie zbiorowego zaopatrzenia […]

Pieniądze pożyczają, kanalizację budują

Gmina Reńska Wieś znalazła się w gronie laureatów konkursu „W Trosce o Środowisko”. Nagrodę otrzymała za wyróżniającą współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Gmina Reńska Wieś rozpoczęła współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej praktycznie od 2003 r. Wtedy na I etap budowy kanalizacji sanitarnej w Reńskiej Wsi […]

Zbudują 19 wiatraków

Niektóre farmy wiatrowe stawiane w Polsce powodowały protesty okolicznych mieszkańców. W powiecie prudnickim obeszło się bez protestów i już pod koniec roku firma Green Bear zacznie tam budowę 19 turbin wiatrowych. Energia wiatrowa jest ogólnie dostępna. Jest czysta i zmniejszyłaby emisję toksycznych gazów w atmosferze oraz gazów wywołujących efekt cieplarniany, gdyby stosowano ją zamiast energii […]

Miliony na walkę ze smogiem

800 mln zł fundusze zaoferowały samorządom zdeterminowanym by walczyć ze smogiem w regionach, w których przekroczone są normy bezpieczeństwa dla drobnych pyłów zawieszonych w powietrzu. Dzięki nim będzie można wymieniać piece na nowsze, ekologiczne. Pierwotnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadeklarował przekazanie na ten cel  400 mln zł. Ta kwota zostanie podwojona dzięki […]

Oszczędzajmy wodę!

Światowy Dzień Wody, który obchodziliśmy 22 marca br. to dobra okazja by zastanowić się jak Polacy korzystają z wody i czy nauczyli się ją oszczędzać. Cena jaką za wodę płacą mieszkańcy Namysłowa należy do najwyższych w Polsce.   Problem dostępu do wody pitnej jest jednym z najbardziej palących tematów w skali globu. ONZ szacuje, że […]

Nowy porządek śmieci

„Nowy porządek śmieci” – to hasło pod którym Urząd Miasta w Opolu prowadzi kampanię informacyjną skierowaną do mieszkańców, a dotyczącą zmiany sposobu gospodarowania odpadami. W ratuszu uruchomiono specjalny punkt informacyjny, w którym mieszkańcom udzielane są najważniejsze informacje. Wystartowała już także strona internetowa www.smieciopolis.opole.pl. Można na niej nie tylko zapoznać się z istotnymi aktami prawnymi, ale […]

Zielona energia w centrum handlowym

Centrum Handlowe Turawa Park korzysta wyłącznie z energii odnawialnej. Energia pochodzi z farm wiatrowych należących do RWE Renewables Polska. W 2012 r. Centrum Handlowe Turawa Park przeszło wiele zmian zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu poprawiających komfort zakupów. Oprócz części wizualnej, kolejnym krokiem w ulepszaniu CH Turawa Park jest wykorzystanie tzw. energii zielonej. Od […]

Ekożywność podbija Polskę

Polski rynek zdrowej żywności rośnie w niesłychanym tempie. W tej chwili jest wart ok. 600 mln zł i będzie się powiększał dynamicznie przez kolejne dwie dekady. To dzięki temu, że zwiększa się świadomość Polaków dotycząca zdrowego żywienia i przybywa producentów. Nadal jednak polscy konsumenci mają utrudniony dostęp do przetworzonych produktów, które w przeważającej mierze sprowadzane […]

Dlaczego nie chcemy OZE?

Polski rząd zobowiązał się do wypełnienia unijnego wymogu, że do 2020 r. nasz kraj osiągnie 15 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii. Obecnie jesteśmy na poziomie 11 proc. Na regulacje dotyczące OZE, czeka cała zniecierpliwiona branża. Obietnica wdrożenia od 1 stycznia 2013 r. tzw. trójpaku energetycznego, czyli Prawa energetycznego, Prawa gazowego, […]

oig