Facebook Newsletter Kontakt

ekoFOB

Dlaczego pszczoły są takie ważne?

Jak rozwiązać problem zmniejszającej się populacji pszczół miodnych i innych owadów zapylających? Dlaczego te małe owady są tak ważne dla człowieka i całego środowiska?

Nie niszczmy polskich rzek

Senat przygląda się problemowi degradacji polskich rzek na masową skalę, do którego dochodzi w rezultacie prowadzonych prac i inwestycji hydrotechnicznych.

Niebezpieczne balony

Puszczanie balonów i lampionów jest być może malowniczym widowiskiem, ale okazuje się także niebezpiecznym ma negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Polowanie na łosie

Ministerstwo Środowiska podjęło próbę wznowienia polowań na łosie w Polsce. Taka decyzja nie znajduje uzasadnienia merytorycznego, co zostało udowodnione w opinii Polskiej Akademii Nauk, przedstawionej ministerstwu w ramach konsultacji społecznych. Projekt kontrowersyjnego rozporządzania został negatywnie zaopiniowany przez Państwową Radę Ochrony Przyrody. Zastosowanie takiej metody „regulacji” gatunku już raz niemal doprowadziło do wyginięcia pogłowia tych zwierząt […]

Ekologiczne rolnictwo

Rolnictwo ekologiczne jest dzisiaj jednym z najpopularniejszych sposobów gospodarowania w Europie. W Polsce również zyskuje wielu nowych zwolenników-pasjonatów uprawy bez stosowania nawozów sztucznych oraz środków chemicznych, a także hodowli opartej na produktach organicznych.

Kiedy samochody będą eko?

Pojazdy elektryczne, hybrydowe i auta zasilane gazem – czy to jest właśnie przyszłość motoryzacji? Według Instytutu Transportu Samochodowego ITS, sektor ten będzie dalej rosnąć w tempie kilku procent rocznie. Czy „zielona motoryzacja” ma przyszłość również w Polsce?

Energooszczędność na wyciągnięcie ręki

Energooszczędne budownictwo jest na topie już od lat i z każdym kolejnym rokiem jego znaczenie wzrasta. Obecnie to już nie tylko odpowiednie zaprojektowanie i wybudowanie obiektu w oparciu o właściwe komponenty.

Energetyczne mity pod lupą

Funkcjonowanie współczesnej machiny gospodarczej byłoby niemożliwe bez użycia energii. W ciągu ostatnich 200 lat liczba ludności globu wzrosła z jednego do siedmiu miliardów, a zużycie energii na głowę mieszkańca skoczyło aż czterokrotnie. Wokół tego, czy zasoby paliw na ziemi są ograniczone, czy nie narosło wiele mitów. Pięciu z nich przyjrzała się Gail Tverberg, komentatorka portalu […]

Rolnik na własnym prądzie

Biogazownie, mikrowiatraki i panele fotowoltaiczne mają szanse sprawdzić się na wsi. Dadzą stabilny prąd, ale niekoniecznie oszczędności. Na budowę mikroinstalacji, czyli np. wiatraczka czy biogazowni, potrzeba wprawdzie poważnych kwot — 50 – 100 tys. zł, ale są z tego korzyści. Trzeba tylko solidnie przeanalizować potrzeby gospodarstwa.

Polskie Zielone Miasta

Konkurs „Zielone miasta – w stronę przyszłości”, którego organizatorem jest Ministerstwo Środowiska, jest skierowany do gmin miejskich i miast na prawach powiatu. Warunkiem przystąpienia do niego jest dbanie o otoczenie oraz prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska.

oig