Na ostatniej w tym roku sesji sejmiku radni województwa uchwalili budżet na rok 2018.

Jego dochody zaplanowano na 546 mln złotych, a wydatki na kwotę 549 mln złotych. Prawie 46 proc. budżetu stanowić będą wydatki majątkowe, które wyniosą 251 mln złotych. Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła zwracał uwagę na trzy obszary inwestowania – 19 inwestycji drogowych za kwotę 187 mln złotych oraz zakup za ponad 25 mln zł elektrycznych zespołów trakcyjnych, projekty realizowane w ramach programu „Opolskie dla rodziny” (opieka przedszkolna, szkolnictwo zawodowe, wsparcie sektora ekonomii społecznej).

Trzecią sferą inwestowania będą placówki naukowe, kulturalne i ochrony zdrowia, które dzięki zapewnionemu wkładowi własnemu (samorząd na ten cel przeznaczył 30 mln złotych) mogą pozyskać fundusze na swój rozwój, wielokrotnie przekraczający tę kwotę. I tak szpitale wojewódzkie oraz Uniwersytecki Szpital Klinicznyy, dla których zagwarantowano w budżecie 7,5 mln złotych, zrealizują inwestycje za 52 mln złotych.

W kulturze inwestycje planowane są w czterech instytucjach – Teatrze im. Kochanowskiego (32 mln złotych), Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych (4 mln zł), Muzeum Śląska Opolskiego (4,2 mln zł) oraz Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (3,5 mln złotych). Przewidziany dla nich wkład własny to 2,2 mln złotych. Z kolei w ramach przedsięwzięć związanych z programem „Opolskie dla rodziny”  planuje się 15 projektów za kwotę 30 mln złotych.

Materiał prasowy UMWO