Nauka i jednocześnie praca zgodna z kierunkiem studiów –  to przyszłość efektywnego kształcenia, dzięki któremu absolwent uczelni będzie gotowy do podjęcia pracy, a pracodawca będzie miał w nim fachowca.

Na takich założeniach oparty jest system dualnego kształcenia, wdrażany przez Uniwersytet Opolski. Od roku akademickiego 2014/2015 w formie dualnej uruchomiane są studia na specjalności „Języki obce w turystyce” oraz na kierunkach: „Ochrona środowiska”, „Inżynieria środowiska” i „Odnawialne źródła energii”.

Dualne szkolnictwo praktyczne polega na tym, że od szkół średnich, przez uczelnię wyższą w ramach licencjatów prowadzi się ścisłą współpracę z przemysłem i biznesem. Celem jest przygotowanie pod potrzeby rynku pracy absolwenta zarówno szkoły średniej, jak i zawodowej czy uczelni wyższej.

– Łączymy naukę teoretyczną na uczelni z praktyczną nauką zawodu w przedsiębiorstwie, które jest równoprawnym partnerem uczelni w procesie kształcenia. Absolwent opuszczający uczelnię ma wiedzę, która będzie mu potrzebna na konkretnym stanowisku pracy – wyjaśnia Ewa Rurynkiewicz, kanclerz UO.

Szkolnictwo dualne w szerokim zakresie wpisane jest w rozwój regionu, w Specjalną Strefę Demograficzną, gdyż jest to jeden z bardzo skutecznych sposobów na zatrzymanie młodych ludzi w naszym regionie. Na poziomie szkolnictwa zawodowego realizowany jest już przy wsparciu pieniędzy unijnych projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”, skierowany do wszystkich zespołów szkół zawodowych w regionie, gdzie m.in. poprzez staże, praktyki w przedsiębiorstwach w Polsce i zagranicą, młodzi ludzie zdobywają doświadczenie.

– Z jednej strony mamy bezrobotnych wśród absolwentów uczelni wyższych czy szkół zawodowych, a z drugiej firmy bezskutecznie szukają fachowców – mówi marszałek województwa Andrzej Buła. – Stanęliśmy przed koniecznością połączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną. Jednak ta wiedza praktyczna musi być nabywana nie w salach wykładowych, ale głównie w przedsiębiorstwach. Problemu szkolnictwa, bezrobocia, braku wykształconych kadr nie rozwiążą same ani uczelnie, ani przedsiębiorcy. Tu konieczna jest współpraca i połączenie wiedzy kadry naukowej, uczniów, studentów i przedsiębiorców.

Szkolnictwo dualne jest rozpowszechnione w Niemczech od lat 70-tych i kształci się w tym systemie bardzo wielu studentów, co nie zamyka im drogi do awansu naukowego. Po ukończeniu pierwszego stopnia absolwenci mogą kontynuować studia, obronić pracę magisterką i kontynuować karierę naukową. Uniwersytet Opolski współpracuje w tym zakresie z Dualną Szkołą Wyższą Badenii-Wirtembergii w Mannheim.

Jak wyjaśnia rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Stanisław S. Nicieja, dualne kształcenie może dotyczyć w przyszłości kolejnych kierunków studiów. Jednym ze strategicznych celów na najbliższe lata opolskiej uczelni jest inwestycja w Prószkowie – przywrócenie do życia pomologii i utworzenie  tam centrum przyrodniczo – ogrodniczego. Jeśli to się uda, tam również konieczne byłoby prowadzenie studiów w formie dualnej.

Dla rozwoju tej formy kształcenia i przygotowywania absolwentów do trudnego rynku pracy konieczna jest współpraca z opolskimi firmami.

– Chcemy otwierać się na pracodawców i już to robimy, a takim przykładem jest chociażby powołanie na Uniwersytecie Opolskim rady gospodarczej, do której weszli przedstawiciele wiodących opolskich firm – przekonuje rektor Nicieja. –  Oczywiście, otwarcie na praktykę nie oznacza, że zapomnimy, jakie jest powołanie uniwersytetu, i choć humanizm jest dla nas wartością nadrzędną, ważne są dla nas także sprawy realne, podyktowane otaczającą nas rzeczywistością.

Nauka w systemie dualnym ma trwać sześć semestrów, a o przyjęcie na takie studia mogłyby się ubiegać osoby ze zdaną maturą.

Uniwersytet Opolski prowadzi również projekt szkolnictwa dualnego na poziomie średnim. Realizowany jest w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Mennheim.

Jak zauważa jednak Halina Kajstura, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, choć kształcenie dualne już w szkole jest niezbędne i szkoły poradzą sobie z wprowadzeniem tego systemu, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie prawa. W obecnym systemie prawnym można jedynie wprowadzać pewne części kształcenia dualnego.

Małgorzata Lis-Skupińska