, 'opacity': false, 'speedIn': , 'speedOut': , 'changeSpeed': , 'overlayShow': false, 'overlayOpacity': "", 'overlayColor': "", 'titleShow': false, 'titlePosition': '', 'enableEscapeButton': false, 'showCloseButton': false, 'showNavArrows': false, 'hideOnOverlayClick': false, 'hideOnContentClick': false, 'width': , 'height': , 'transitionIn': "", 'transitionOut': "", 'centerOnScroll': false }); })
Facebook Newsletter Kontakt

Budują kilometry kanalizacji

Ponad 13 mln zł zostanie przeznaczonych na dofinansowanie budowy 28 km kanalizacji sanitarnej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przekaże pieniądze pochodzące z unijnej puli spółce Ekowod z Namysłowa. Kanalizacjajest też budowana w Opolu i okolicach. Umowę podpisano w styczniu br. Inwestycję będzie realizował Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Ekowod Spółka z […]

Priorytety Funduszu na 2013 rok

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzi prace planistyczne związane z korektą listy przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na 2013 rok. Cała lista jest opublikowana na stronie: www.wfosigw.opole.pl, w zakładce: Zasady Działania Funduszu. Fundusz wystąpił do zainteresowanych podmiotów z pismami o potwierdzenie realizacji zadań lub poinformowanie o rezygnacji z ubiegania się o dofinansowanie […]

Weź dotację, usuń azbest!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udziela pomocy finansowej na zadania związane z prawidłowym unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Na początku stycznia br. ogłoszono IV konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. Na mocy podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska […]

oig