Facebook Newsletter Kontakt

Pomóżmy Julii Bonk

Wszyscy oklaskiwaliśmy Bartłomieja Bonka kiedy zdobywał brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Radowaliśmy się także kiedy w styczniu Opolska Izba Gospodarcza wręczała mu Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji. Teraz trzeba pomóc jego córce Julii. Nie bądźmy obojętni.

Rozwijają się i zatrudniają

Firma Capgemini podsumowała pierwszy rok działalności w Opolu. Powiększa biuro, zatrudnia kolejne osoby, a na dowód uznania otrzymała Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji.

49 diamentów „FORBESA”

49 tyle firm z Opolszczyzny odebrało prestiżowe nagrody. W tym roku liczba przyznanych w naszym województwie Diamentów „Forbesa” 2013 – w porównaniu do ubiegłego roku – wzrosła o pięć. To dobry wynik, ponieważ jak podaje „Forbes” liczba laureatów w kraju spadła o 5,9 proc. Mamy się z czego cieszyć. Miesięcznik „Forbes” przyznaje wyróżnienia co roku. […]

Zielona energia w centrum handlowym

Centrum Handlowe Turawa Park korzysta wyłącznie z energii odnawialnej. Energia pochodzi z farm wiatrowych należących do RWE Renewables Polska. W 2012 r. Centrum Handlowe Turawa Park przeszło wiele zmian zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu poprawiających komfort zakupów. Oprócz części wizualnej, kolejnym krokiem w ulepszaniu CH Turawa Park jest wykorzystanie tzw. energii zielonej. Od […]

Ekożywność podbija Polskę

Polski rynek zdrowej żywności rośnie w niesłychanym tempie. W tej chwili jest wart ok. 600 mln zł i będzie się powiększał dynamicznie przez kolejne dwie dekady. To dzięki temu, że zwiększa się świadomość Polaków dotycząca zdrowego żywienia i przybywa producentów. Nadal jednak polscy konsumenci mają utrudniony dostęp do przetworzonych produktów, które w przeważającej mierze sprowadzane […]

Dlaczego nie chcemy OZE?

Polski rząd zobowiązał się do wypełnienia unijnego wymogu, że do 2020 r. nasz kraj osiągnie 15 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii. Obecnie jesteśmy na poziomie 11 proc. Na regulacje dotyczące OZE, czeka cała zniecierpliwiona branża. Obietnica wdrożenia od 1 stycznia 2013 r. tzw. trójpaku energetycznego, czyli Prawa energetycznego, Prawa gazowego, […]

Budują kilometry kanalizacji

Ponad 13 mln zł zostanie przeznaczonych na dofinansowanie budowy 28 km kanalizacji sanitarnej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przekaże pieniądze pochodzące z unijnej puli spółce Ekowod z Namysłowa. Kanalizacjajest też budowana w Opolu i okolicach. Umowę podpisano w styczniu br. Inwestycję będzie realizował Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Ekowod Spółka z […]

Priorytety Funduszu na 2013 rok

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzi prace planistyczne związane z korektą listy przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na 2013 rok. Cała lista jest opublikowana na stronie: www.wfosigw.opole.pl, w zakładce: Zasady Działania Funduszu. Fundusz wystąpił do zainteresowanych podmiotów z pismami o potwierdzenie realizacji zadań lub poinformowanie o rezygnacji z ubiegania się o dofinansowanie […]

Weź dotację, usuń azbest!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udziela pomocy finansowej na zadania związane z prawidłowym unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Na początku stycznia br. ogłoszono IV konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. Na mocy podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska […]

oig