Facebook Newsletter Kontakt

Pracownik potrzebny od zaraz

W ostatnich latach w Polsce wzrósł poziom zatrudnienia pracowników zza wschodniej granicy. Szacuje się, że na terenie całego kraju jest już przeszło milion Ukraińców, którzy przyjechali do naszego kraju głównie za chlebem. Braki kadrowe wśród polskich pracodawców wynikają głównie ze względów ekonomicznych. O tym rozmawiamy z Wołodymirem Pastushenką, prezesem FOTON PRACA – największej agencji zatrudnienia […]

Klasy patronackie w ZS Budowlanych w Opolu

ZSB im. Papieża Jana Pawła II w Opolu otrzymał specjalny patronat dla uczniów szkolących się w zawodzie murarz-tynkarz i technik budownictwa. Patronat nad tymi zawodami objęły dwie kluczowe firmy budowlane z Opola: Energopol Trade sp. z o.o. i OPEX SA. Uroczyste podpisanie umowy patronackiej odbyło się w Zespole Szkół Budowlanych 24.10 br. Sygnatariuszami dokumentu byli : dyrektor Zespołu […]

„Czyste powietrze. To lubię”, czyli z wizytą w PSP im. Powstańców Śląskich w Zębowicach.

W dniach 3-4 października br. Barbara Lesik i Dariusz Grabowiecki – Specjaliści ds. doradztwa energetycznego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wybrali się z wizytą do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Zębowicach, gdzie przedstawili prezentację i przeprowadzili zajęcia edukacyjne z ochrony powietrza w zakresie niskiej emisji. Cykl zajęć odbywał się pod […]

Nowa pula środków na energie odnawialną

NFOŚiGW w ramach nowej puli środków finansowych będzie dotował instalacje i mikro instalacje odnawialnych źródeł dla produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Start programu już od połowy tego miesiąca. Po dofinansowanie będzie można się zgłosić do Banku Ochrony Środowiska, który ma przeznaczoną kwotę 40 mln udostępnioną z funduszy NFOŚiGW. W tej puli jest zawarte 12 mln […]

Jesienne liście

Jesień to przede wszystkim piękne kolory liści, które można śmiało nazwać jej symbolem. Chyba trudno byłoby sobie wyobrazić jesienną aurę pozbawioną liści. Niewątpliwie nadają one pięknych walorów estetycznych z drugiej jednak strony kiedy opadną trzeba coś z nimi zrobić. Dlatego największą aktywnością okresu jesiennego to prace związane z grabieniem liści co niekoniecznie jest lubianym przez […]

Procesy oczyszczania ścieków.

Dla wielu z nas procesy i systemy funkcjonujące w oczyszczalniach ścieków są tematem raczej mało zajmującym. Wiemy oczywiście czemu służy oczyszczalnia, ale to w jaki sposób ścieki są tam oczyszczane jest najczęściej poza naszą wiedzą. Przy okazji materiału dotyczącego rozbudowywanej oczyszczalni w Dobrzeniu Wielkim warto bliżej przyjrzeć się pracy oczyszczalni. Wyjdźmy zatem od podstawowego celu […]

Oczyszczalnia w Dobrzeniu Wielkim

W Dobrzeniu Wielkim trwa rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. Zgodnie z kontraktem realizacja tego kontraktu ma zakończyć się za dwa lata. Obecnie trwają tam intensywne prace budowlane. Montaż technologii rozpocznie się na początku przyszłego roku. O parametrach nowo budowanej oczyszczalni oraz technologii, która będzie w niej zastosowana rozmawiamy z Beatą Wocką – Culic, Technologiem Uzdatniania […]

Uwaga na azbest

Azbest, który przez całe lata był wykorzystywany na szeroką skalę w przemyśle budowalnym okazał się z czasem materiałem wysoce niebezpiecznym dla człowieka. Przyczyny takiego stanu rzeczy leżą w grupach minerałów krzemianowych  tworzących   włókna azbestu, które zaklasyfikowane są do wysoce niebezpiecznych  dla organizmu ludzkiego. Minerały te w kontakcie z żywą  tkanką organiczną co zostało potwierdzone naukowo […]

FOTON Agencja Pracy – stworzeni aby pomagać

Oferta naszej firmy skierowana jest do przedsiębiorstw i pracodawców na terenie całego kraju. Profesjonalna obsługa i zaanga- żowanie na rzecz polskich pracodawców to nasz ogromny atut. Działania nasze zostały uhonorowane presti- żową nagrodą Srebrnych Laurów Umiejętno- ści i Kompetencji 2016 przyznawaną przez Opolską Izbą Gospodarczą. W naszej bazie posiadamy pracowników zza wschodniej granicy różnych profesji. […]

Firma Transannaberg obchodzi jubileusz trzydziestu lat swojej działalności

Firma Transportowa Transannaberg została założona w 1987 roku jako działalność gospodarcza przez Joachima Wiesiollka. Pierwszą siedzibą była Góra Św. Anny stąd nazwa firmy. Od 1993 roku działalność firmy jest prowadzona w formie spółki cywilnej przez małżeństwo właścicieli Mariolę i Joachima Wiesiollek. Rozwój i ekspansja spółki wymusił na właścicielach zakup odpowiedniej bazy transportowej zgodnej z wymogami […]

oig