Szkolenia ABC Przedsiębiorczości współorganizuje Opolska Izba Gospodarcza wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu. Szkolenia mają na celu przysposobić przyszłych młodych przedsiębiorców do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

ABC Przedsiębiorczości dedykowane są dla osób bezrobotnych, które na ten cel otrzymają specjalną dotacje finansową z Powiatowego Urzędu Pracy. Szkolenia mają na celu podniesienie poziomu wiedzy uczestników min. na temat obowiązków formalno- -prawnych związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, podstaw marketingu i reklamy. Dodatkowo na wykładach kursanci dowiadują się jak rozliczać dotacje z PUP oraz jakie obowiązki będą mieli jako przyszli przedsiębiorcy wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Szkolenia prowadzone są przez wykfalifikowanych trenerów zarejestrowanych w bazie Opolskiej Izby Gospodarczej są to : Izabela Golenia Młynarczyk, Iwona Bednarek Hofman, Jolanta Wolak i Joanna Kupczak. Przypomnijmy, iż OIG posiada niezbędny CERTYFIKAT Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001-2009 w zakresie m.in. usług szkoleniowych. W tym roku począwszy od marca do 23 listopada br. przeszkoliliśmy w Izbie Gospodarczej 252 osoby bezrobotne, kolejne szkolenia będą miały miejsce 5,6,7 grudnia na które zapraszamy osoby zarejestrowane w PUP w Opolu, chcące założyć własną działalność gospodarczą.