Polska będąc członkiem Unii Europejskiej od 2004 roku realizuje politykę ochrony środowiska zgodnie ze standardami wytyczonymi przez  kraje członkowskie. Priorytetem dla  Unii Europejskiej jest dbałość o ekologię,  za czym idą specjalne fundusze dedykowane do tego celu. Prowadzenie przez Polskę jak i inne kraje członkowskie polityki ekorozwoju stanowi filar w zrównoważonym rozwoju społeczno – gospodarczym . […]