Organem nadrzędnym, który odpowiedzialny jest za działalność  dotyczącą ochrony środowiska w kraju  jest  od 1989 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Funduszami realizującymi strategie pro ekologiczne  na poziomie wojewódzkim są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusze wojewódzkie podlegają pod samorządy, swoimi działaniami realizują wspólną misję ochrony środowiska wykorzystując do tego  środki […]