Rozwój energetyki wiatrowej na świecie rozpoczął się w latach 80 XX wieku. Głównym powodem rozbudowywania tej gałęzi energetyki był jak w przypadku większości źródeł odnawialnej energii, kryzys energetyczny. W tym czasie ewolucja techniczna systemów energetyki wiatrowej gwałtownie przyspieszyła. Państwami, które były i są liderami w rozwiązaniach technicznych i ilościach siłowni wiatrowych są Dania i Niemcy. […]